SUPORT ALS PROJECTES EDUCATIUS D’ENTITATS I DELS CENTRES ESCOLARS

Col·laborem i donem suport suport a l’activitat docent amb recursos materials, pedagògics i personals. Procurem per el bon funcionament dels centres educatius del poble, per l’èxit escolar, l’excel·lència educativa, la innovació pedagògica, la cohesió social, la transició al món del treball, l’extensió del dret a l’educació al llarg de la vida i la construcció d’un model de ciutat més educadora.
Darrera actualització: 16.04.2015 | 00:00