CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL

El Consell Escolar Municipal és l''òrgan de participació, consulta i assessorament de la comunitat educativa del poble en temes d'ensenyament i educació i. El CEM té una funció assessora i pot elevar informes i propostes a les institucions educatives i al municipi, d’aquesta manera pretén ser l’espai participatiu i regulador de les polítiques educatives de l’Ametlla. La composició i funcionament del Consell Escolar Municipal es troben regulats al seu reglament.
Darrera actualització: 16.04.2015 | 00:00