Contractes

L’Ajuntament de l'Ametlla del Vallès publica trimestralment dos llistats que fan referència als contractes adjudicats, un dels llistats és el relatiu als contractes menors i l’altre als contractes que superen el llindar econòmic dels contractes menors. En aquests llistats s’indica l’objecte del contracte, el proveïdor, l’import d’adjudicació, la data de formalització i les possibles pròrrogues i modificacions del contracte.

Darrera actualització: 19.12.2018 | 12:47