Informació pressupostària

Pressupostos de l'Ajuntament de l'Ametlla del Vallès


El pressupost és l’eina bàsica de gestió dels recursos municipals. En concret, és l’expressió xifrada conjunta i sistemàtica de les obligacions que, com a màxim, pot reconèixer l’entitat i els seus organismes autònoms, i dels drets que es preveu que es liquidaran durant l’exercici.

El programa d’actuació de l’Ajuntament, mitjançant el qual s’han d’assolir els objectius del govern municipal, té la seva plasmació numèrica, anualment, en el pressupost, per mitjà del qual s’assignen els recursos previsibles a la consecució de les finalitats preteses.

Enllaç a la pàgina de la Diputació de Barcelona on trobareu tota la informació publicada pel municipi al BOPB, relativa als pressupostos (transferències de crèdit, ampliacions de crèdit, crèdits extraordinaris, etc) i a les plantilles. Accedir.

Pressupostos 2024

Pressupostos 2023

Pressupostos 2022 

Pressupostos 2021

Pressupostos 2020 

Pressupostos 2019 

Pressupostos 2018

Pressupostos 2017

Darrera actualització: 25.01.2024 | 09:48