Convenis

Són documents per mitjà dels quals s’estableixen acords de col·laboració entre institucions, organismes i/o persones per dur a terme una actuació d’interès comú.

S’atorguen amb caràcter excepcional, sense concurrència competitiva ni publicitat prèvia, quan s’acreditin raons d’interès públic, social, econòmic o humanitari.

En aquest apartat es publiquen els convenis signats, especificant les parts, el seu objecte i les obligacions econòmiques que es deriven, si és el cas.

 

Relació de convenis signats

Darrera actualització: 22.02.2021 | 13:29
Darrera actualització: 22.02.2021 | 13:29