Ple ordinari de 4 d'octubre de 2017

Dilluns, 9 d'octubre de 2017 a les 13:19

El dimecres 4 d'octubre, a les 8.30h, es va celebrar un Ple de caràcter ordinari que s'havia de celebrar el dia anterior, però que es va ajornar a resultes des esdeveniments de l'1 d'octubre i dels dies posteriors.

Tots els regidors, tret d'en Jan Santaló (Ametlla't amb ERC), van assistir a la sessió, i varen votar de la següent manera:

1.- Aprovar l’esborrany de l’acta de la sessió anterior de data 26 de juliol de 2017.

Aprovat per unanimitat (amb l'absència dels regidors d'Ametlla't amb ERC)

2.- Donar compte de sentència, expt. RRHH 2017/149.

3.- Aprovació Compte General de 2016, expt. HIS-2017/91.

Vots a favor: Andreu González (PDeCAT), Teresa Bada (PDeCAT), Roser Ametller (PDeCAT), Carles Borràs (PDeCAT), Dolors Ferrer (PDeCAT), Jaume Roviralta (PDeCAT) i Baldomero Reyes (PSC).

Vots en contra: Jaume Durall (AC) i Francesc Sulé (SI-BM).

Abstencions: Pere Marieges (Ametlla't amb ERC), Muntsa Marzábal (Ametlla't amb ERC) i Marçal Sala (Ametlla't amb ERC).

4.- Aprovació inicial protocol arbovirosis transmeses per mosquits a Catalunya, expt. SANITAT 2017/15.

Aprovat per unanimitat.

5.- Modificació de Crèdit 12/2017 , expt. HIS 2017/95.

Vots a favor: Andreu González (PDeCAT), Teresa Bada (PDeCAT), Roser Ametller (PDeCAT), Carles Borràs (PDeCAT), Dolors Ferrer (PDeCAT), Jaume Roviralta (PDeCAT), Pere Marieges (Ametlla't amb ERC), Muntsa Marzábal (Ametlla't amb ERC), Marçal Sala (Ametlla't amb ERC), Jaume Durall (AC) i Baldomero Reyes (PSC).

Abstenció: Francesc Sulé (SI-BM).

6.- Adhesió a la contractació centralitzada de serveis de telecomunicacions, expt. SEC 2017/148.

Aprovat per unanimitat

7.- Aprovació definitiva del Pla de Millora Urbana per a l'ordenació de volums de l'edificació a construir a la finca amb façana al carrer Prat, 9 i carrer Sant Pere, 12, expt. URB-2017/119.

Es retira de l'ordre del dia.

8.- Moció de rebuig als atemptats terroristes de Barcelona i Cambrils, presentada pels Grups municipals PDeCAT, PSC-CP, Ametlla’t-ERC-AM i L’Ametlla en Comú-Entesa, expt. SEC-2017/156.

Aprovada per unanimitat.

9.- Moció per la igualtat efectiva entre homes i dones i contra la discriminació per raó de sexe, presentada pel grup municipal Ametlla’t-ERC-AM, expt. SEC-2017/157.

Esmena: aprovada per unanimitat.

Votacions moció amb esmena incorporada: Aprovada per unanimitat.

10.- Acord de suport al Referèndum, expt. SEC 2017/158.

Es retira de l'ordre del dia

11.- Coneixement de comunicacions oficials i coneixement de decrets d’alcaldia del dia 15-7-2017 al 15-9-2017.

12.- Mocions d’urgència:

12.1 Moció presentada per SI-BM per declarar Enric Millo persona non grata a l'Ametlla del Vallès.

Votació de la urgència: aprovada per unanimitat

Votació esmena:

Abstencions: Pere Marieges (Ametlla't amb ERC) i Jaume Durall (AC),

Vots en contra: Andreu González (PDeCAT), Teresa Bada (PDeCAT), Roser Ametller (PDeCAT), Carles Borràs (PDeCAT), Dolors Ferrer (PDeCAT), Jaume Roviralta (PDeCAT), Muntsa Marzábal (Ametlla't amb ERC) Marçal Sala (Ametlla't amb ERC), Francesc Sulé (SI-BM) i Baldomero Reyes (PSC)

Votació de la moció:

Vots a favor: Andreu González (PDeCAT), Teresa Bada (PDeCAT), Roser Ametller (PDeCAT), Carles Borràs (PDeCAT), Dolors Ferrer (PDeCAT), Jaume Roviralta (PDeCAT), Marçal Sala (Ametlla't amb ERC) i Francesc Sulé (SI-BM).

Abstenció: Pere Marieges (Ametlla't amb ERC), Muntsa Marzábal (Ametlla't amb ERC), Jaume Durall (AC) i Baldomero Reyes (PSC).

12.2. Moció presentada per PDeCAT i PSC, a la que s'hi afegeig Ametlla't amb ERC, de condemna a la repressió exercida envers la població l'1 d'octubre.

Votació de la urgència: aprovada per unanimitat

Votació de l'esmena:
Vots a favor: Pere Marieges (Ametlla't amb ERC), Muntsa Marzábal (Ametlla't amb ERC), Marçal Sala (Ametlla't amb ERC) i Jaume Durall (AC).

Vots en contra: Andreu González (PDeCAT), Teresa Bada (PDeCAT), Roser Ametller (PDeCAT), Carles Borràs (PDeCAT), Dolors Ferrer (PDeCAT), Francesc Sulé (SI-BM), Baldomero Reyes (PSC).

Abstenció: Jaume Roviralta (PDeCAT)

Votació de la moció:

Vots a favor: Andreu González (PDeCAT), Teresa Bada (PDeCAT), Roser Ametller (PDeCAT), Carles Borràs (PDeCAT), Dolors Ferrer (PDeCAT), Jaume Roviralta (PDeCAT), Pere Marieges (Ametlla't amb ERC), Muntsa Marzábal (Ametlla't amb ERC), Marçal Sala (Ametlla't amb ERC) i Francesc Sulé (SI-BM).

Vot en contra: Jaume Durall (AC)

Abstenció: Baldomero Reyes (PSC)

13.- Precs i preguntes.

Darrera actualització: 09.10.2017 | 13:21