Ple ordinari de 28 d'octubre de 2019

Dimarts, 29 d'octubre de 2019 a les 00:00

Regidors/es assistents: Pep Moret (ERC), Mireia Morillas (ERC), Gustau Saeta (ERC), Andreu González (JXA), Roser Ametller (JXA), Dolors Ferrer (JXA), Jan Santaló (Ametlla't),  Beti Español (Ametlla't), Baldomero Reyes (PSC), que s'incorpora al Ple a partir del punt 4t, i Jaume Durall (ACP).


1.- Aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió ordinària de data 30 de setembre.

Aprovat per unanimitat.


2.- Aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió extraordinària i urgent de data 15 d'octubre.

Aprovat per unanimitat.


3.- Aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió extraordinària de data 17 d'octubre de 2019.

Aprovat per unanimitat


Propostes dictaminades a la Comisió Informativa del 23 de setembre de 2019:

4.- Aprovació, si s'escau, de la Modificació Ordenança Fiscal núm. 2 Impost sobre béns immobles (IBI), expt. núm. HIS 2019/111 - CODI PROPOSTA 2019/1503.

Vots a favor: Pep Moret (ERC), Mireia Morillas (ERC), Gustau Saeta (ERC), Jan Santaló (Ametlla't), Beti Español (Ametlla't) i Jaume Durall (ACP)

Abstencions: Andreu González (JXA), Roser Ametller (JXA), Dolors Ferrer (JXA) i Baldomero Reyes (PSC).


5.- Aprovació, si s'escau, de la Modificació Ordenança Fisal núm. 3 Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM), expt. núm HIS 2019/112 - CODI PROPOSTA 2019/1502.

Vots a favor: Pep Moret (ERC), Mireia Morillas (ERC), Gustau Saeta (ERC), Jan Santaló (Ametlla't), Beti Español (Ametlla't) i Jaume Durall (ACP)

Abstencions: Andreu González (JXA), Roser Ametller (JXA), Dolors Ferrer (JXA) i Baldomero Reyes (PSC).


6.- Aprovació, si s'escau, de la Modificació Ordenança Fiscal núm. 5 Ordenança Núm. 5 Impost sobre lincrement del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana, expt. HIS 2019/113 - CODI PROPOSTA 2019/1504.

Aprovat per unanimitat.


7.- Aprovació, si s'escau, del Preu Públic de Curs de Ioga, expt. núm HIS 2019/84 - CODI PROPOSTA 2019/1483.

Aprovat per unanimitat.


8.- Aprovació, si s'escau, de l'acta de les operacions de delimitació entre els termes municipals de l'Ametlla del Vallès i les Franqueses del Valès, expt. URB 2019/156 - CODI PROPOSTA 2019/1513.

Aprovat per unanimitat.


9.- Aprovació, si s'escau, del canvi d'adscripció orgànica CT 22, expt. RRGHH 2019/191 - CODI PROPOSTA 2019/1511.

Aprovat per unanimitat.


B) PART DE CONTROL:

10.- Donar compte del llistat extractat dels Decrets d'Alcldia.

11.- Donar compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local, de la núm. 29 de 16-9-2019 a la núm. 32 de 7-10-2019.

12.- Donar compte de la resolució del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic - Resolució núm. 300/2019 (recurs N-2019-152).

13.- Precs i preguntes.

Darrera actualització: 29.10.2019 | 14:19