Ple ordinari de 27 de març de 2019

Dijous, 28 de març de 2019

Dimecres 27 de març va tenir lloc un Ple de caràcter ordinari, en el qual hi varen assistir tots els regidors i regidores tret del regidor Jaume Roviralta (PDeCAT), que va excusar la seva absència.

Aquest van ser els punts que es varen sotmetre a votació:

A) Actes altres sessions

1.- Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior de data 30 de gener de 2019.

Aprovat per unanimitat.

B) Resolucions de Govern:

2.- Sol·licitud de compatibilitat laboral treballador, expt. RRHH 2019/23.

Aprovat per unanimitat

3.- Nomenament Jutge/a de Pau substitut/a, expt, SEC 2019/6.

Aprovat per unanimitat

4.- Adjudicació del servei integral de manteniment de l’enllumenat públic i semafòric i del subministrament de tecnologia per a la millora energètica de l’Ametlla del Vallès amb estalvis garantits, expt. SEC 2018/87.

Vots a favor: Andreu González (PDeCAT), Teresa Bada (PDeCAT), Roser Ametller (PDeCAT), Carles Borràs (PDeCAT), Dolors Ferrer (PDeCAT) i Francesc Sulé (SI).

Vots en contra: Pere Marieges (A’t-ERC), Marçal Sala (Amella’t-ERC), Jan Santaló (Amella’t-ERC), Sílvia Claramunt (A’t-ERC) i Jaume Durall (AC).

5.- Aprovació signatura del conveni de cooperació entre l’Ajuntament de l’Ametlla del Vallès i el Consorci Besós-Tordera, per a les obres de renovació de la Xarxa de Sanejament del Torrent del Verder, al terme municipal de l’Ametlla del Vallès, expt. SEC 2019/15.

Vots a favor: Andreu González (PDeCAT), Teresa Bada (PDeCAT), Roser Ametller (PDeCAT), Carles Borràs (PDeCAT) i Dolors Ferrer (PDeCAT).

Abstenció: Pere Marieges (A’t-ERC), Marçal Sala (Amella’t-ERC), Jan Santaló (Amella’t-ERC), Sílvia Claramunt (A’t-ERC), Francesc Sulé (SI) i Jaume Durall (AC).

6.- Donar compte de la signatura del conveni entre el departament de Territori i Sostenibilitat, l’autoritat del Transport Metropolità, l’Ajuntament de l’Ametlla del Vallès i l’empresa Sagalés S.A, per a la millora de les comunicacions mitjançant els serveis regulars de transport públic de viatgers per carretera, a l’Ametlla del Vallès, expt. SEC 2018/85.

7.- Aprovar la signatura del conveni entre el departament de Territori i Sostenibilitat, l’autoritat del Transport Metropolità, l’Ajuntament de l’Ametlla del Vallès i l’empresa Sagalés S.A., per a la millora de les comunicacions mitjançant els serveis regulars de transport públic de viatgers per carretera, a l’Ametlla del Vallès, expt. SEC 2018/115.

Esmena per canviar el títol: Aprovada per unanimitat.

Votacions del punt, amb esmena incorporada: Aprovat per unanimitat.

C)Control acció de govern

8.- Coneixement de comunicacions oficials i coneixement de decrets d’Alcaldia del dia 24-1-2019 al 14- 3-2019.

9.- Mocions d’urgència.

10.- Precs i preguntes.

 

 

 

Darrera actualització: 2.04.2019 | 11:08