Ple ordinari de 27 de març de 2019

Dijous, 28 de març de 2019 a les 00:00

Dimecres 27 de març va tenir lloc un Ple de caràcter ordinari, en el qual hi varen assistir tots els regidors i regidores tret del regidor Jaume Roviralta (PDeCAT), que va excusar la seva absència.

Aquest van ser els punts que es varen sotmetre a votació:

A) Actes altres sessions

1.- Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior de data 30 de gener de 2019.

Aprovat per unanimitat.

B) Resolucions de Govern:

2.- Sol·licitud de compatibilitat laboral treballador, expt. RRHH 2019/23.

Aprovat per unanimitat

3.- Nomenament Jutge/a de Pau substitut/a, expt, SEC 2019/6.

Aprovat per unanimitat

4.- Adjudicació del servei integral de manteniment de l’enllumenat públic i semafòric i del subministrament de tecnologia per a la millora energètica de l’Ametlla del Vallès amb estalvis garantits, expt. SEC 2018/87.

Vots a favor: Andreu González (PDeCAT), Teresa Bada (PDeCAT), Roser Ametller (PDeCAT), Carles Borràs (PDeCAT), Dolors Ferrer (PDeCAT) i Francesc Sulé (SI).

Vots en contra: Pere Marieges (A’t-ERC), Marçal Sala (Amella’t-ERC), Jan Santaló (Amella’t-ERC), Sílvia Claramunt (A’t-ERC) i Jaume Durall (AC).

5.- Aprovació signatura del conveni de cooperació entre l’Ajuntament de l’Ametlla del Vallès i el Consorci Besós-Tordera, per a les obres de renovació de la Xarxa de Sanejament del Torrent del Verder, al terme municipal de l’Ametlla del Vallès, expt. SEC 2019/15.

Vots a favor: Andreu González (PDeCAT), Teresa Bada (PDeCAT), Roser Ametller (PDeCAT), Carles Borràs (PDeCAT) i Dolors Ferrer (PDeCAT).

Abstenció: Pere Marieges (A’t-ERC), Marçal Sala (Amella’t-ERC), Jan Santaló (Amella’t-ERC), Sílvia Claramunt (A’t-ERC), Francesc Sulé (SI) i Jaume Durall (AC).

6.- Donar compte de la signatura del conveni entre el departament de Territori i Sostenibilitat, l’autoritat del Transport Metropolità, l’Ajuntament de l’Ametlla del Vallès i l’empresa Sagalés S.A, per a la millora de les comunicacions mitjançant els serveis regulars de transport públic de viatgers per carretera, a l’Ametlla del Vallès, expt. SEC 2018/85.

7.- Aprovar la signatura del conveni entre el departament de Territori i Sostenibilitat, l’autoritat del Transport Metropolità, l’Ajuntament de l’Ametlla del Vallès i l’empresa Sagalés S.A., per a la millora de les comunicacions mitjançant els serveis regulars de transport públic de viatgers per carretera, a l’Ametlla del Vallès, expt. SEC 2018/115.

Esmena per canviar el títol: Aprovada per unanimitat.

Votacions del punt, amb esmena incorporada: Aprovat per unanimitat.

C)Control acció de govern

8.- Coneixement de comunicacions oficials i coneixement de decrets d’Alcaldia del dia 24-1-2019 al 14- 3-2019.

9.- Mocions d’urgència.

10.- Precs i preguntes.

 

 

 

Darrera actualització: 02.04.2019 | 11:08