Ple ordinari de 27 de juliol de 2016

Dilluns, 19 de setembre de 2016 a les 13:07

El proppassat dimecres 27 de juliol es va celebrar un Ple ordinari, que va comptar amb la presència de tots els regidors i regidores, tret de la regidora d'Ametlla't amb ERC, Muntsa Marzábal.

Aquests varen ser els resultats de les votacions:

1.- Aprovar els esborranys de les actes de les sessions anteriors, de dates 27/01/2016, 10/05/2016, 25/05/2016, 01/06/2016 i 14/06/2016.

Aprovat per unanimitat.

2.- Resolució padró d'habitants a 01/01/2016, expt. SEC-2016/79.

Aprovat per unanimitat.

3.- Aprovació Festes Locals 2017. Expt. RRHH-2016/221.

Aprovat per unanimitat.

4.- Reconeixement de compatibilitat d'una treballadora municipal, expt. RRHH-2016/188.

Vots a favor: Andreu González (CIU), Teresa Bada (CiU), Roser Ametller (CiU), Carles Borràs (CiU), Dolors Ferrer (CiU), Jaume Roviralta (CiU) i Baldomero Reyes (PSC).

Vots en contra: Francesc Sulé (SI) i Jaume Durall (AC).

Abstencions: Pere Marieges (A'T ERC), Agnès Martínez (A't-ERC) i Marçal Sala (A't-ERC).

5.- Reconeixement de compatibilitat d'un treballador municipal, expt. RRHH-2016/242.

Votacions esmena:

A favor: Andreu González (CIU), Teresa Bada (CiU), Roser Ametller (CiU), Carles Borràs (CiU), Dolors Ferrer (CiU), Jaume Roviralta (CiU), Pere Marieges (A'T ERC), Agnès Martínez (A't-ERC), Marçal Sala (A't-ERC), Jaume Durall (AC) i Baldomero Reyes (PSC).

Abstenció: Francesc Sulé (SI).

Vots a favor: Andreu González (CIU), Teresa Bada (CiU), Roser Ametller (CiU), Carles Borràs (CiU), Dolors Ferrer (CiU), Jaume Roviralta (CiU), Pere Marieges (A'T ERC), Agnès Martínez (A't-ERC), Marçal Sala (A't-ERC) i Baldomero Reyes (PSC).

Abstencions: Francesc Sulé (SI) i Jaume Durall (AC).

6.- Aprovació adhesió d'aquest Ajuntament al sistema d'adquisició centralitzada de l'Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM) i del Consorci Català pel Desenvolupament Local (CCDL), expt. SEC-2016/57.

Vots a favor: Andreu González (CIU), Teresa Bada (CiU), Roser Ametller (CiU), Carles Borràs (CiU), Dolors Ferrer (CiU), Jaume Roviralta (CiU), Francesc Sulé (SI), Jaume Durall (AC) i Baldomero Reyes.

Abstencions: Pere Marieges (A'T ERC), Agnès Martínez (A't-ERC) i Marçal Sala (A't-ERC).

7.- Aprovació Modificació de Crèdit 13/2016 - Transferència de Crèdit, expt. HIS-2016/107.

Vots a favor: Andreu González (CIU), Teresa Bada (CiU), Roser Ametller (CiU), Carles Borràs (CiU), Dolors Ferrer (CiU), Jaume Roviralta (CiU) i Baldomero Reyes (PSC).

Vots en contra: Francesc Sulé (SI) i Jaume Durall (AC).

Abstencions: Pere Marieges (A'T ERC), Agnès Martínez (A't-ERC) i Marçal Sala (A't-ERC).

8.- Aprovació de la Modificació de la pròrroga fins el 31/12/2016, del conveni signat amb el Consorci per a la Gestió de Residus Municipals: resta, fracció orgànica, residus verds i residus voluminosos, expt. URB-2016/149.

Vots a favor: Andreu González (CIU), Teresa Bada (CiU), Roser Ametller (CiU), Carles Borràs (CiU), Dolors Ferrer (CiU), Jaume Roviralta (CiU) i Baldomero Reyes (PSC).

Abstencions: Pere Marieges (A'T ERC), Agnès Martínez (A't-ERC), Marçal Sala (A't-ERC), Francesc Sulé (SI) i Jaume Durall (AC).

9.- Ratificació del Decret 2016/728, relatiu a la participació de l'Ametlla del Vallès a l'operació "Instal·lació de calderes de biomassa forestal a diversos municipis de la província", expt. URB-2016/99.

Votacions esmena:

A favor:Andreu González (CIU), Teresa Bada (CiU), Roser Ametller (CiU), Carles Borràs (CiU), Dolors Ferrer (CiU), Jaume Roviralta (CiU), Francesc Sulé (SI), Jaume Durall (AC). i Baldomero Reyes (PSC).

Abstencions: Pere Marieges (A'T ERC), Agnès Martínez (A't-ERC) i Marçal Sala (A't-ERC).

Vots a favor: Andreu González (CIU), Teresa Bada (CiU), Roser Ametller (CiU), Carles Borràs (CiU), Dolors Ferrer (CiU), Jaume Roviralta (CiU), Francesc Sulé (SI), i Baldomero Reyes (PSC).

Vots en contra: Pere Marieges (A'T ERC), Agnès Martínez (A't-ERC) i Marçal Sala (A't-ERC).

Abstenció: Jaume Durall (AC).

10.- Coneixement de comunicacions oficials i coneixement de decrets d'alcaldia del núm. 2016/648 al 2016/904, específicament el núm 2016/653.

Vots a favor: Andreu González (CIU), Teresa Bada (CiU), Roser Ametller (CiU), Carles Borràs (CiU), Dolors Ferrer (CiU), Jaume Roviralta (CiU) i Baldomero Reyes (PSC).

Abstencions: Pere Marieges (A'T ERC), Agnès Martínez (A't-ERC) i Marçal Sala (A't-ERC), Francesc Sulé (SI) i Jaume Durall (AC).

11.- Mocions d'urgència.

12.- Precs i preguntes.

Darrera actualització: 19.09.2016 | 13:10