Ple extraordinari i urgent de 2 de desembre de 2019

Dimarts, 3 de desembre de 2019

Regidors i regidores assistents: Pep Moret (ERC), Mireia Morillas (ERC), Gustau Saeta (ERC), Raquel García  (ERC), Andreu González (JXA), Dolors Ferrer (JXA), Teresa Bada (JxA), Roser Ametller (JXA), Pere Marieges (A't), Beti Español (A't), Jan Santaló (a't), Baldomero Reyes (PSC) i Jaume Durall (ACP).


1.- Declarar la urgència.

Aprovat per unanimitat.


2.- Nomenament de representant a la Taula de Desenvolupament Econòmic i l’Ocupació del Vallès Oriental – El Vallès Oriental Avança, expt. SEC 2019/87 – codi proposta 2019/1572.

Aprovat per unanimitat.


3.- Ratificar acord JGL de data 18 de novembre de 2019, referent a l’aprovació del Calendari Fiscal per al 2020, expt. núm. HIS 2019/114 – codi proposta 2019/1670.

Aprovat per unanimitat.


4.- Modificació de crèdit 17/2019 per a crèdit extraordinari i suplement de crèdit, expt. HIS 2019/141 – codi proposta 2019/1722.

Vots a favor: Pep Moret (ERC), Mireia Morillas (ERC), Gustau Saeta (ERC), Raquel García (ERC), Pere Marieges (A't), Beti Español (A't), Jan Santaló (A't), Baldomero Reyes (PSC) i Jaume Durall (ACP).

Abstenció: Andreu González (JXA), Dolors Ferrer (JXA), Teresa Bada (JxA), Roser Ametller (JXA).


5.- Modificació Ordenança Fiscal núm. 17, Taxa per llicències urbanístiques, expt. núm. HIS2019/121 – codi proposta 2019/1585.

Aprovat per unanimitat.


 

Darrera actualització: 3.12.2019 | 14:20

Vídeo - Àudio