Ple extraordinari de 31 d'octubre de 2018

Divendres, 2 de novembre de 2018

El dimecres 31 d'octubre de 2018 va tenir lloc un Ple extraordinari, al qual hi varen assistir tots els regidors i regidores que integren el Consistori.

Aquest va ser el resultat de les votacions:

1.- Presa de possessió de la Sra. Sílvia Claramunt Pratginestós, com a regidora d’aquest Ajuntament, expt. SEC 2018/112.

2.- Modificació Ordenança Fiscal núm. 5, Impost sobre increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana, expt. HIS 2018/127.

Vots a favor: Andreu González (PDeCAT),Teresa Bada (PDeCAT), Roser Ametller (PDeCAT), Carles Borràs (PDeCAT), Dolors Ferrer (PDeCAT), Jaume Roviralta (PDeCAT) i Baldomero Reyes (PSC).

Vots en contra: Jaume Durall (AC).

Abstenció: Pere Marieges (Ametlla't-ERC), Marçal Sala (Ametlla't-ERC), Jan Santaló (Ametlla't-ERC), Sílvia Claramunt (Ametlla't-ERC) i Francesc Sulé (SI-BM).

3.- Adjudicació de la contractació del subministrament, instal.lació i manteniment sistema de videovigilància a l’Ametlla del Vallès, expt. SEC 2018/76.

Vots a favor: Andreu González (PDeCAT),Teresa Bada (PDeCAT), Roser Ametller (PDeCAT), Carles Borràs (PDeCAT), Dolors Ferrer (PDeCAT), Jaume Roviralta (PDeCAT), Baldomero Reyes (PSC) i Francesc Sulé (SI-BM).

Abstenció: Pere Marieges (Ametlla't-ERC), Marçal Sala (Ametlla't-ERC), Jan Santaló (Ametlla't-ERC), Sílvia Claramunt (Ametlla't-ERC) i Jaume Durall (AC).

4.- Ratificar la Modificació dels Estatuts del Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Oriental, expt. URB 2018/157.

Vots a favor: Andreu González (PDeCAT),Teresa Bada (PDeCAT), Roser Ametller (PDeCAT), Carles Borràs (PDeCAT), Dolors Ferrer (PDeCAT), Jaume Roviralta (PDeCAT), Baldomero Reyes (PSC), Sílvia Claramunt (Ametlla't-ERC) i Marçal Sala (Ametlla't-ERC).

Abstenció: Pere Marieges (Ametlla't-ERC), Marçal Sala (Ametlla't-ERC), Francesc Sulé (SI-BM) i Jaume Durall (AC).

5.- Licitació de la contractació del servei de manteniment de l’enllumenat públic i semafòric i del subministrament de tecnologia per a la millora energètica de l’Ametlla del Vallès amb estalvis garantits, expt. SEC 2018/87.

Vots a favor: Andreu González (PDeCAT),Teresa Bada (PDeCAT), Roser Ametller (PDeCAT), Carles Borràs (PDeCAT), Dolors Ferrer (PDeCAT), Jaume Roviralta (PDeCAT), Baldomero Reyes (PSC) i Francesc Sulé (SI-BM).

Vots en contra: Pere Marieges (Ametlla't-ERC), Marçal Sala (Ametlla't-ERC), Jan Santaló (Ametlla't-ERC), Sílvia Claramunt (Ametlla't-ERC) i Jaume Durall (AC).

Darrera actualització: 27.11.2018 | 13:45