Crònica del ple ordinari de 25 de setembre de 2023

Dijous, 28 de setembre de 2023 a les 00:00

El darrer dilluns de setembre es va celebrar un ple ordinari, en el qual va assistir la totalitat dels càrrecs electes excepte el regidor de JXA, Josep Ganduxé.

La sessió va començar, com és habitual, amb l’aprovació per unanimitat dels esborranys de les actes de les tres darreres sessions, i va continuar amb el punt d’informació d’alcaldia, en què els regidors i regidores de l’equip de govern varen desgranar les principals accions fetes des de les seves àrees i els projectes endegats durant els cent primers dies de la legislatura. Trobareu aquesta informació detallada a la pàgina web de l’Ajuntament.

Aprovació del Compte General de 2022

El regidor d’Hisenda Marc Palau (A’t) va presentar el Compte General de l’exercici 2022, amb un romanent de tresoreria de 683.01,77 €, un estalvi net de 346.000 €, una ràtio de deute viu situat en el 27% i un període de pagament inferior als 30 dies. En aquest sentit, i referent a les dues primeres dades, el regidor les va valorar com a “correctes però una mica justes”.

El punt es va aprovar amb els vots a favor dels regidors i regidores d’Ametlla’t i d’Esquerra Republicana i l’abstenció de Junts per l’Ametlla.

Imposició de penalitat a l’adjudicatari del contracte de servei de neteja viària

El regidor de Territori i de Medi Ambient Pol Oliveras (A’t) va explicar que s’imposarà una segona penalitat de 18.000 € a l’empresa de neteja viària per deficiències reiterades en el servei, alhora que anunciava que s’està tramitant la resolució, de mutu acord, del contracte, per poder fer una nova licitació tan aviat com sigui possible.

El portaveu d’ERC Pep Moret va definir com a frustrants els inconvenients derivats del mal servei d’aquesta empresa, i la portaveu de JXA Dolors Ferrer es va queixar per les dificultats que ha tingut el seu grup per poder fer un seguiment d’aquest afer, alhora que recriminava que s’hagi fet un mal seguiment del contracte i que s’hagi pagat, durant dos anys, un import d’IVA equivocat, incidència que s’està resolent.

El punt es va aprovar per unanimitat.

Aprovació inicial de la modificació de l’ordenança de cales, rases i canalitzacions en via pública

També es va aprovar per unanimitat la modificació d’aquesta ordenança, per incloure la instal·lació de microrases per estendre de fibra òptica i aprofitar, així, la subvenció de la Generalitat de Catalunya que té per objectiu connectar els equipaments municipals amb aquest sistema.

Moció per posar la bandera estelada en un espai públic i visible del poble la Diada nacional de Catalunya fins a la independència de Catalunya

La primera moció de la legislatura la va presentar Esquerra Republicana de Catalunya, finalment amb l’adhesió de Junts per l’Ametlla, amb la qual es va aprovar amb els vots a favor de tots càrrecs electes i l’abstenció Jan Santaló, Pol Oliveras i Beti Espanyol, la instal·lació de la bandera estelada a la rotonda d’entrada al poble des de la C-17 o en un espai públic visible.

Aquest punt va generar un debat sobre la importància de la simbologia, la independència de Catalunya i el paper dels partits en l’àmbit nacional i municipal, entre d’altres, en què tots els grups varen posicionar-se.

Andreu Corominas renuncia al càrrec de regidor

El regidor de Junts per l’Ametlla Andreu Corominas va presentar la seva renúncia al càrrec de regidor, al·legant motius únicament personals.

Tots els grups que integren el Consistori varen coincidir en agrair-li la tasca duta a terme fins aleshores, alhora que el felicitaven per la nova etapa que encetava.

El Ple va finalitzar amb l’activitat de control i amb precs i preguntes de l’oposició a l’equip de govern, en què es van tractar temes com la campanya d’equitat menstrual, la retirada de brossa de l’antic hotel Vallès i de l’antiga discoteca Privat, o el desballestament del dipòsit de vehicles de davant de la policia local, entre d’altres.

Darrera actualització: 28.09.2023 | 14:20