Crònica del Ple extraordinari de 7 de juliol de 2023

Dimarts, 11 de juliol de 2023

Divendres 7 de juliol va tenir lloc un ple de caràcter extraordinari que va comptar amb la presència de tots els càrrecs electes excepte dels regidors de l’oposició Andreu Corominas (JXA) i Pep Moret (ERC), i que va constar de dos punts els quals van versar sobre la remodelació de la Sala Municipal de Teatre.

Aprovació del projecte modificat de rehabilitació de la Sala

La sessió es va iniciar amb la justificació de la urgència de la seva celebració per part de l’alcalde Jan Santaló (A’t), la qual obeeix a dues raons: la primera és la necessitat d’accelerar els tràmits per acomplir amb uns requisits de la Unió Europea exigents i amb els terminis establerts, per no haver de retornar -amb penalitzacions- la subvenció ja rebuda dels fons Next Generation d’1.299.547,88 € (entre d’altres, s'estableix que la remodelació de la Sala s’ha d’executar abans de l’1 d’octubre de 2024); la segona, aprovar la reducció de l’11,8% del cost total de l’obra, passant d’1.914.549,01 € a 1.687.000 €, un estalvi directe per a l’Ajuntament que, descomptant la subvenció rebuda, redueix la seva aportació en aquest projecte de 615.000 € a 388.000 €, una inversió “proporcionada i adient”, segons l’alcalde.

Després que l’arquitecta municipal expliqués les modificacions fetes en el projecte (eminentment a la part d’escenotècnia) per tal de reduir-ne el cost sense alterar l’import de la subvenció, l’oposició va prendre la paraula per exposar el seu punt de vista.

La primera a intervenir fou la regidora Mònica Castell (ERC), que va mostrar la conformitat del seu grup pel que fa a la urgència del ple, i que va traslladar que no s’acabaven de fer seu el projecte, ja que consideren que li manca polivalència per donar resposta a la gran diversitat d’entitats culturals del poble, alhora que afegia el desacord del seu grup pel que fa al nivell de qualificació energètica prevista en els plecs tècnics, la C, qualificació que instava a millorar.

La següent a intervenir va ser la regidora Dolors Ferrer (JXA), que va lamentar la gestió “poc rigorosa d’un tema tan important”. Tot i coincidir amb la necessitat de remodelació de la Sala i celebrar la disminució del pressupost, va reiterar el desacord del seu grup en destinar tants recursos a aquest projecte contraposant-lo a altres prioritats que, al seu entendre, hi ha el poble, alhora que es mostrava preocupada pel compliment dels terminis establerts per Europa i les conseqüències que pot tenir no fer-ho, una postura que va secundar el regidor Josep Ganduxé (JXA) en la seva intervenció, alhora que demanava a l’equip de govern traslladar la informació a l’oposició d’una manera òptima per poder treballar millor, i dades concretes sobre el cost total d’aquest projecte.

El regidor Marc Palau (A’t) va prendre la paraula per celebrar i reivindicar que el cost de la remodelació de la Sala costarà a l’Ajuntament 226.700 € menys dels inicialment previstos, de manera que la subvenció de l’obra passarà de cobrir el 67,7% a cobrir el 77%.

El punt es va aprovar amb els vots a favors dels càrrecs electes d’Ametlla’t (6), els vots en contra dels de Junts per l’Ametlla (3), i l’abstenció dels d’Esquerra Republicana de Catalunya (2).

Aprovació del plec de clàusules administratives particulars i els plecs de clàusules tècniques de la contractació, mitjançant procediment obert simplificat, per a l'execució de l'obra de rehabilitació de la Sala

Pel que fa a la licitació de l’obra i els seus plecs, l’alcalde va informar que aquests s’han fet de manera “molt excepcional” per regular molt bé els terminis de les obres, penalitzant els retards i premiant la retallada o compliment d’aquests.

En aquest sentit, tots els grups varen coincidir a destacar la importància de vetllar pel compliment dels terminis d’execució.

El punt es va aprovar amb els vots a favors dels càrrecs electes d’Ametlla’t (6) i d’Esquerra Republicana de Catalunya (2), i l’abstenció dels de Junts per l’Ametlla (3).


Vídeo del ple extraordinari de 7 de juliol:

Darrera actualització: 11.07.2023 | 11:29