Crònica del Ple extraordinari de 14 de novembre de 2023

Dijous, 16 de novembre de 2023

Dimarts 14 de novembre es va celebrar un ple extraordinari que va comptar amb l’assistència de tots els càrrecs electes, i que es va allargar més quatre hores.

Habitatges de protecció oficial de Can Draper

La construcció dels habitatges de protecció oficial en l’àmbit de Can Draper va ser un dels aspectes que va generar més debat, desestimant primerament les al·legacions presentades per l'AV de Can Draper a l'acord d'incoació i constitució d'un dret real de superfície a la finca de "Can Draper" (amb els vots a favor d’A’t i ERC i l’abstenció de JXA), i estimant, alhora, l'al·legació presentada per la Fundació Salas a l'acord d'incoació i constitució d'un dret de superfície a la finca de "Can Draper" (amb els vots a favor de l’equip de govern i l’abstenció de l’oposició).

Remetent a la sessió plenària del 8 de setembre, en què es va aprovar la constitució del dret de superfície a Can Draper a favor de la Fundació SALAS, i fent un repàs previ a l’evolució urbanística d’aquest sector des de l’aprovació del POUM vigent des de l’any 1987 fins a l’actualitat, per part de l’equip de govern, tots els grups varen coincidir en la necessitat de disposar d’un parc d’habitatge protegit a l’Ametlla del Vallès, alhora que es mostraven comprensius amb les preocupacions manifestades per l’associació de veïns i traslladaven la voluntat del Consistori de vetllar perquè la construcció d’aquests nous habitatges tinguin el menor impacte possible en el barri, tot recordant, però, que la qualificació del sòl d’aquesta zona és prèvia a la construcció dels habitatges que s’hi han edificat els darrers mesos i anys.

Malgrat aquest acord general, el grup de JXA va mostrar els seus dubtes pel que fa a les modificacions del projecte inicial presentades en les al·legacions de la Fundació Salas, i va demanar més informació al respecte.

Creació de l’empresa municipal de serveis “Cuidem l’Ametlla S.L.”

Després d’haver-se retirat de l’ordre del dia del ple ordinari del mes d’octubre, finalment es va portar a votació la creació de l’empresa municipal de serveis “Cuidem l’Ametlla S.L.” (amb els vots a favor d’A’t, l’abstenció d’ERC i els vots en contra de JXA), així com canviar el model de gestió del servei municipal de neteja (amb els vots a favor d’A’t i ERC i en contra de JXA) i la resolució de mutu acord del contracte de neteja viària de l'Ametlla del Vallès, subscrit entre l'Ajuntament i Brócoli, SL. (també amb els vots a favor d’A’t i ERC i en contra de JXA).

Tots els grups polítics varen coincidir amb què el servei de neteja viària actual no és l’adequat, però varen mostrar discrepàncies pel que fa a la creació de l’empresa municipal. Mònica Castell (ERC) va expressar la postura del seu grup de no dificultar la creació de l’empresa, però també d’exigir tota la informació de cada activitat dins del termini i en la forma escaient, amb un marge de dos mesos, per poder-la estudiar amb deteniment

Al seu torn, JXA, per boca de Josep Ganduxé i Dolors Ferrer, va expressar que continuava veient errades en l’àmbit procedimental i polític que els impedien donar suport a aquesta iniciativa.

Préstec de 819.500 €

El ple va aprovar per unanimitat la concertació d'una operació de préstec amb el BBVA SA per finançar les inversions previstes en el pressupost 2023 vinculades al Complex Esportiu Municipal per un import de 819.585,29 €, i l'acceptació de la subvenció per finançar els interessos del préstec, concedida per la Diputació de Barcelona en el marc del programa de crèdit local 2023.

Ordenança municipal reguladora de les mesures aplicables a l’abastament d’aigua potable i als usos de l’aigua en situació de sequera

En el context de preemergència per sequera en què ens trobem, el ple va aprovar inicialment i per unanimitat aquesta ordenança, que estableix limitacions en l’ús d’aigua en període de sequera.

Moció sobre la guerra entre Israel i Hamàs i per la fi del conflicte entre Israel i Palestina.

Tots els grups polítics es varen adherir a la moció presentada per ERC sobre la guerra entre Israel i Hamàs i per la fi del conflicte entre Israel i Palestina, amb la qual es condemna els atacs de Hamàs sobre Israel, es mostra solidaritat amb totes les víctimes innocents i les seves famílies, i es demana als actors d’aquest conflicte el seu final, entre d’altres.

La sessió va finalitzar amb l’activitat de control i els precs i preguntes dels grups de l’oposició a l’equip de govern.

Darrera actualització: 20.12.2023 | 14:11