Crònica Ple ordinari de 30 de setembre de 2019

Dimecres, 9 d'octubre de 2019 a les 00:00

Dilluns 30 de setembre va tenir lloc un Ple de caràcter ordinari integrat per 18 punts, al qual hi varen assistir la totalitat de regidores i regidors que integren el Consistori.

Si bé la gran part dels punts es varen aprovar per unanimitat sense que es produís massa debat, aquest sí que es va produir amb l’aprovació (també per unanimitat) del reconeixement extrajudicial de crèdit, que permetrà sufragar factures per una valor de 180.000€ de l’exercici 2018, encara pendents d’abonar al tractar-se d’Operacions Pendents d’Operació (OPA).

El regidor d’Hisenda, Jan Santaló, va denunciar l’import desmesurat d’aquesta OPA, va explicar que aquestes són factures de contractacions fetes de forma irregular ja que no tenien partides consignades o bé, les que en tenien, estaven buides, i va denunciar els “mals hàbits i males pràctiques” de l’anterior equip de govern, alhora que alertava de la situació de desbordament amb què s’ha trobat l’àrea d’Intervenció i Tresoreria.

Santaló va anunciar que la voluntat de l’actual equip de govern és que i hagi la màxima transparència i que, en un futur pròxim, s’organitzaran actes públics en què s’exposarà a la ciutadania quina és la situació econòmica i financera actual del Consistori.

Al teu torn, l’actual cap de l’oposició i exalcalde, Andreu González, va defensar la seva gestió comminant a l’actual equip de govern a “governar més i a no lamentar-se tant”, i va remetre a la mala situació econòmica que es va trobar l’any 2011 quan va assumir l’alcaldia -qüestió que l’antiga alcaldessa, M. Àngels Cabello, li va rebatre en el torn de públic-.

González va afirmar que només una petita part de les factures presentades no tenen consignació, i va recriminar que si el pressupost 2019 s’hagués aprovat quan el van presentar, el passat mes de maig, no s’hauria arribat a aquesta situació.

Altres temes que es van abordar va ser l’aprovació del padró a data 1/1/2019, que se situa en 8.462 habitants i el calendari de festes locals del 2020, que seran el 24 de febrer (Carnaval) i el 25 d’agost (patró), entre d’altres.

Mocions

En aquest Ple es varen aprovar quatre mocions, tres presentades conjuntament per tots els grups municipals, i una darrera d’urgència.

Amb les tres primeres es va donar suport a la Llei 24/2015 i contra el tall de subministrament elèctric a les famílies amb deute, per part d’Endesa i altres companyies; es va aprovar el Manifest de Compromís per avançar cap al Residu Zero; i es va donar secundar a la vaga del clima del 27S i per l’emergència climàtica.

Amb la moció d’urgència es van modificar les ordenances fiscals (núm. 23) de la Fira de Nadal, de manera que els comerciants de l’Ametlla del Vallès i de productes típicament nadalencs no pagaran el cànon per a disposar d’espai.

Precs i preguntes

A l’apartat de precs i preguntes els regidors Dolors Ferrer, Roser Ametller i Andreu González varen preguntar, respectivament, sobre la previsió d’obertura de la nova pista coberta del pavelló poliesportiu; sobre la supressió del servei de transport de la gent gran en dissabte i sobre la situació del parc de Trial Sin.

Respecte la pista coberta, el regidor d’Esports, Gustau Saeta, i el de Territori, Pere Marieges, van explicar que properament es farà la recepció provisional de l’obra, i varen afegir que s’ha hagut de fer un projecte modificat atès que a l’inicial hi faltaven partides per dotar l’equipament dels elements necessaris, no pressupostats.

Pel que fa al servei de transport de la gent gran en dissabte, el regidor d’Acció Social, Jaume Durall, va explicar que el servei no s’ha tret, però que només es pot oferir pagant hores extres a les dues treballadors familiars de què disposa l’Ajuntament, amb una furgoneta de renting i externalitzant el servei, fet que fa que el cost d’aquest servei estigui sobredimensionat.

Sobre el parc de Trialsin, el regidors Gustau Saeta i Pere Marieges van explicar que perquè entri en funcionament cal una modificació d’usos del seu emplaçament, actualment catalogat com a zona verda, i que això és competència de la comissió d’urbanisme de la Generalitat i, també, del govern d’aquesta. A més, també van advertir que els serveis tècnics de l’Ajuntament no asseguren l’estabilitat del terreny, atès que havia estat un abocador, i que s’està a l’espera d’un estudi geotècnic que doni el vist i plau per poder fer un ús, de moment provisional, de l’espai, a l’espera del què dictamini la Generalitat.

El Ple va finalitzar amb un torn de paraula obert al públic assistent.

Podeu consultar el sentit dels vots del Ple i veure el vídeo aquí.

Darrera actualització: 21.10.2019 | 14:15