Crònica del ple ordinari de 30 de novembre de 2020

Dimarts, 1 de desembre de 2020 a les 00:00

El dilluns 30 de novembre va tenir lloc un Ple ordinari en format telemàtic com a mesura preventiva per contenir els contagis de la COVID-19, el qual va comptar amb la participació de tots els càrrecs electes del Consistori.

La sessió, però, es va haver de suspendre abans d’hora per problemes tècnics aliens a l’Ajuntament, restant només per tractar la declaració institucional amb motiu del Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència envers les Dones, tres mocions, i els òrgans de control (decrets i acords de la Junta de Govern Local). Tan aviat com s’estableixi la nova data s’anunciarà pels canals habituals.

El Ple va començar, com és habitual, amb l’alcalde Pep Moret informant sobre la xifra d’aturats del mes d’octubre a l’Ametlla del Vallès, que se situa en 344 persones: 135 homes i 199 dones. També va informar de les xifres de nous contagis de COVID-19 la darrera setmana de novembre, que és de 2, i del nombre total de contagis acumulats des de l’inici de la pandèmia al poble, que és de 317.

Punt 1: Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior núm. 7, de 26 d’octubre de 2020.

Es va aprovar, amb els vots a favors dels regidors i regidores d’ERC, JXA, A’t i ACP, i l’abstenció del regidor del PSC.

Punt 2: Aprovació de l’Ordenança no fiscal del servei municipal de subministrament d’aigua potable i serveis complementaris.

Aquest punt, que havia de ser el vuitè, es va avançar per tal que pogués intervenir la Berta Trillo, responsable de SOREA de l’àmbit al qual pertany l’Ametlla del Vallès.

Es tracta d’un punt que respon a una qüestió formal, per refondre les tarifes i preus aprovats sobre l’aigua a l’Ametlla del Vallès en una ordenança no fiscal, tal i com estableix la nova legislació. En cap cas comporta un augment del preu de l’aigua, que es manté igual.

El tractament d’aquest punt es va aprofitar per a què Trillo exposés de forma didàctica de què consta la factura de l’aigua al nostre poble i com entendre-la.

De la seva exposició, i de la intervenció dels càrrecs electes, es desprèn que el cost de l’aigua a l’Ametlla del Vallès, en comparació a d’altres, és més elevat sobretot per les despeses d’explotació derivades de la tipologia del municipi, dispers i amb poca densitat de població, i per l’amortització del fons de reposició i cànon que correspon als diners que va avançar SOREA fa anys a l’Ajuntament. Es preveu que de cara als anys 2021-2022 gran part d’aquest deute quedi amortitzat, i que pugui repercutir en una possible baixada de preus.

Per altra banda, també es va explicar que SOREA disposa de 400.000€ destinats a la millora de la xarxa d’aigua del municipi, la qual pateix d’un dèficit en infraestructures important.

Aquest punt es va aprovar amb els vot a favors dels regidors i regidores d’ERC, JXA, A’t i ACP, i l’abstenció del regidor del PSC.

Punt 3: revisió xifra Padró Habitants 01/01/2020.

L’alcalde Pep Moret va informar de la xifra de persones empadronades a data 1 de gener de 2020, que és de 8.646 persones, 4.356 homes i 4.290 dones.

L’alcalde va explicar que d’ençà de la declaració d’estat d’alarma s’ha registrat un increment d’altes al padró, i que és probable que al primer trimestre de 2021 de superin els 8.800 empadronats.

El punt es va aprovar per unanimitat.

Punt 4: ratificar l’acord JGL de data 9 de novembre de 2020, referent a l’aprovació de Calendari Fiscal per al 2021.

El regidor d’Hisenda Jan Santaló va explicar que el calendari fiscal de l’any vinent no presenta cap novetat destacable respecte el de 2020, llevat la incorporació de la nova taxa de clavegueram.

El punt va ser aprovat per unanimitat de tots els assistents.

Punt 5: Sol·licita compatibilitat laboral JCBR.

El punt es va aprovar per unanimitat.

Punt 6: ratificar Decret Alcaldia substitució Secretària Registre Civil, SMP.

L’alcalde Pep Moret va explicar que aquest punt respon a la formalitat, requerida per la Generalitat de Catalunya, de ratificar el nomenament de la persona substituta de la secretària del Registra Civil de l’Ametlla del Vallès durant el període de vacances.

Tots els regidors i regidores hi van votar a favor.

Punt 7: adjudicació, si escau, de la contractació per al servei de manteniment dels espais verds públics al Terme Municipal de l’Ametlla del Vallès.

La regidora de Medi Ambient, Mireia Morillas, va explicar que l’empresa que ha guanyat la licitació d’aquest servei és Viver Bell Lloc, la mateixa que presta el servei actualment, i que el nou contracte, que contempla millores substancials, entrarà en vigor l’1 de gener.

Aquest servei comptarà amb 8 peons, 2 especialistes i 1 coordinador, i amb 3 vehicles amb localització GPS per fer un seguiment de la feina que es fa. A més, també es comptarà amb nova maquinària. El nou contracte estableix la permanència d’almenys el 66% de la plantilla titular durant el període de vacances per garantir el bon servei.

Viver Bell-lloc tindrà la base operativa a la Garriga per una qüestió logística, i planificarà les tasques de forma conjunta amb l’Ajuntament.

El punt es va aprovar per unanimitat.

Punt 8: adjudicació, si escau, de la contractació del servei de neteja viària.

La regidora de Medi Ambient va explicar que es van presentar dues empreses al concurs, resultant-ne guanyadora Brócoli. El contracte, que entrarà en vigor l’1 de gener, té una durada de 8 anys amb la possibilitat de pròrroga de 2, i estableix la incorporació de nova maquinària i la geolocalització dels seus vehicles per poder fer un seguiment de la feina.

L’Ajuntament farà un acompanyament a l’empresa per planificar les tasques a dur a terme, i l’equip de govern, alertat pels dubtes dels grups de l’oposició respecte aquesta empresa, es va comprometre a vetllar pel bon funcionament del servei.

El punt es va aprovar amb els vots a favor dels regidors i regidores de l’equip de govern (ERC, A’t i ACP), els vots en contra dels de JXA, i l’abstenció del regidor del PSC.

Darrera actualització: 17.02.2021 | 10:45