Crònica del Ple ordinari de 30 de maig de 2022

Dimecres, 1 de juny de 2022

Dilluns 30 de maig es va celebrar un Ple ordinari al qual hi van assistir tots els càrrecs electes tret de les regidores Dolors Ferrer i Teresa Bada, de Junts per l’Ametlla, per motius personals.

La sessió va començar amb la votació de tres urgències, les quals es varen aprovar amb els vots a favor de l’equip de govern i en contra de l’oposició, que es varen incorporar a l’ordre del dia.

A l’apartat d’informació d’alcaldia, l’alcalde Pep Moret (ERC) va repassar les dades de l’atur del mes d’abril a l’Ametlla (10,5%), i va passar la paraula al regidor de Seguretat Ciutadana Jan Santaló (A’t), que va informar de la persecució policial que hi va haver el dia anterior, en què agents de la Policia Local varen acabar detenint dos presumptes delinqüents a Santa Coloma de Gramenet.

La regidora de Cooperació Beti Español (A’t) va informar dels actes que s’estan preparant amb motiu del Dia Internacional del Refugiat (20 de juny), que constaran d’una exposició permanent a la plaça de l’Ajuntament del 16 al 23 de juny, i d’una taula rodona el dia 16 del mateix mes.

L’alcalde, en tant que regidor d’esports, va aprofitar l’ocasió per felicitar públicament al equips de diferents entitats esportives del poble pel seus èxits, un cop finalitzada la temporada.

En el següent punt es va aprovar inicialment una modificació de crèdit per tal transferir diners del capítol 2 al capítol 4 d’Educació i Participació, per tal de poder atorgar uns premis corresponents a processos ja finalitzats. Santaló va explicar que el canvi es feia a instàncies d’Intervenció, i va puntualitzar que sovint és difícil distingir entre el capítol 2 i el 4. El punt es va aprovar amb els vots a favor de tots els regidors i regidores i l’abstenció de Baldomero Reyes (PSC).

En el punt quatre es va donar compte dels acords adoptats per l'Alcaldia contraris a les objeccions de la Intervenció (de l'1 de gener de 2022 al 31 de març de 2022).

Els grups de l’oposició varen demanar informació i qüestionar un seguit de factures i el seu procediment de contractació. Moltes d’aquestes estan relacionades amb despeses jurídiques, amb la pròrroga del servei de neteja de les instal·lacions municipals (s’està a punt de finalitzar la redacció dels nous plecs de la licitació) i amb la pròrroga del rènting dels vehicles de la Policia Local (els nous varen arribar sis mesos tard a causa de la crisi de subministraments), tal i com varen explicar l’alcalde i el regidor d’Hisenda.

En el punt 5 es va informar de l’aprovació del conveni amb el Centre d'Educació Especial Montserrat Montero per al Casal d'estiu 2022, del qual se’n beneficiaran dues persones del poble, i en el punt 6 es va aprovar el calendari de dies festius locals de l’any 2023, que seran el 20 de febrer i el 25 d’agost.

L’únic punt que es va aprovar per unanimitat va ser la “Declaració per a uns municipis i comunitats cuidadores” que, impulsada per la Diputació de Barcelona, vol que el municipalisme avanci cap al reconeixement de la cura com un valor públic que ha d’esdevenir en un dret social i ciutadà, i cap al reconeixement, la redistribució i la dignificació del treball de cures, exercit de forma majoritària per dones.

En el punt vuitè es va aprovar amb els vots a favor de tots els càrrec electes tret del regidor del PSC, que es va abstenir, una moció presentada per ERC per aclarir els fets de l'espionatge contra el moviment independentista català: denunciar la persecució política i judicial cap al moviment independentista català, i especialment l’espionatge polític de l’Estat espanyol amb Pegasus contra més de 65 persones per les seves idees; exigir al govern espanyol que impulsi una investigació exhaustiva, transparència, aclariment dels fets i l’assumpció de responsabilitats; demanar al Congrés dels Diputats la creació d’una comissió d’investigació que permeti determinar les responsabilitats; i explicar públicament com és possible que s’hagi pogut produir aquest espionatge il·legal massiu.

Els punts 9 i 10 incorporats per urgència es varen exposar conjuntament i votar per separat. Amb els vots a favor de l’equip de govern i en contra de l’oposició en cada cas, es va aprovar incorporar a l’exercici vigent romanent de la liquidació de l’any passat, per poder pagar factures provinents de l’exercici anterior.

Tant en Baldomero Reyes com l’Andreu Corominas varen mostrar-se crítics amb aquestes modificacions de crèdit pocs dies després d’haver aprovat definitivament el pressupost d’enguany, del que van reiterar les seves mancances, i van insistir a demanar informació i a qüestionar les factures de despeses jurídiques pagades a l’empresa Deloitte.

L’alcalde Pep Moret va explicar que gran part de les factures pendents de pagament provenen de l’àrea de Medi Ambient, atès que pateix d’una infradotació endèmica que s’arrossega des de fa molts exercicis i que mica en mica es va resolent.

El darrer punt incorporat per urgència va ser una altra modificació de crèdit per tal de poder pagar els contractistes dels bars de les piscines de Can Camp i Ca l’Arenys de l’any passat que, a causa de les restriccions de la pandèmia, van tenir un dèficit no previst que ha d’assumir l’Ajuntament.

Baldomero Reyes va indicar que aquesta modificació de crèdit donava la raó a una de les al·legacions que va presentar als pressupostos i, juntament amb l'Andreu Corominas, varen mostrar-se crítics per la manca de previsió de l'equip de govern. Al seu torn, l’alcalde va respondre que l’equip de govern ja n’era conscient i que no està previst que torni a passar, perquè la contractació de Can Camp i Ca l’Arenys d’enguany es fa a través de licitacions.

El punt es va aprovar amb els vots a favor de l’equip de govern i en contra de l’oposició.

A l’apartat dels precs i preguntes entre càrrecs electes els dos grups de l’oposició varen demanar informació sobre els avenços en el tractament de la problemàtica dels porcs senglar. La regidora de Medi Ambient Mireia Morillas (ERC) va explicar que la taula intermunicipal segueix treballant i que s’estan acabant els plecs de la licitació del servei de monitoratge veterinari de les 8 gàbies que ja s’han adquirit. Morillas va convidar formalment als regidors de l’oposició a participar a la propera reunió intermunicipal perquè puguin fer les seves aportacions.

La darrera part del Ple va ser el torn del públic. L’Albert, veí de la Miranda, va preguntar quan s’asfaltarà el Camí de la Font del Gat. El regidor d’Urbanisme Pere Marieges (A’t) va respondre que s’està a punt de finalitzar la licitació i que està previst que abans que finalitzi l’any se solucioni.

Per altra banda, l’Ivan i la Carme, dels barris de Pinar de Rosanes i Can Camp i en nom de l’entitat l’Ametlla Rebel, varen recriminar al regidor Baldomero Reyes  que en un Ple anterior posés en dubte l’entitat al qüestionar el pagament per part de l’Ajuntament d’una factura de 68€ presentada per l’associació, que corresponia a una pancarta per anunciar el Quinto Solidari de Nadal que es va haver d’ajornar uns mesos a causa de la pandèmia.

Reyes va replicar afirmant que com a regidor de l'oposició ha de fiscalitzar l'acció de govern a l'hora d'atorgar subvencions, i va afegir que en cap cas havia estat la seva intenció ofendre a ningú.

Darrera actualització: 29.06.2022 | 09:14