Crònica del Ple ordinari de 30 de gener de 2023

Dijous, 2 de febrer de 2023 a les 00:00

Dilluns 30 de gener es va celebrar el primer Ple ordinari de l’any 2023, el qual va comptar amb l’assistència de tots els càrrecs electes.

La sessió va començar amb la proposta d’inclusió per urgència de tres punts a l’ordre del dia, dels quals finalment es van incloure dos.

Urbanització del passatge Ribes

El primer va ser l’aprovació inicial de la modificació puntual del PGOU en l’àmbit del passatge Ribes. Aquesta modificació, presentada per l’arquitecta municipal, respon a un compromís de govern i pretén adaptar aquest punt a realitat urbanística actual, delimitant un àmbit per poder urbanitzar el carrer Gaudí i el passatge Ribes.

Es va aprovar amb els vots a favor dels regidors i regidores de l’equip de govern (ERC, A’t, no adscrit i ACM) i de JxA, i en contra del regidor del PSC.

Pressupost 2023, aprovat definitivament

El segon va ser la inadmissió de cinc al·legacions presentades al pressupost 2023, plantilla i RLT, i la seva aprovació definitiva, que es va saldar amb els vots a favor dels membres de l’equip de govern, i en contra de l’oposició

L’alcalde Pep Moret (ERC) va explicar que cap de les cinc al·legacions presentades es pot acollir a cap dels tres supòsits recollits a la Llei d’Hisendes Locals i que, per aquest motiu, no s’havien admès a tràmit i prosseguia el procediment amb l’aprovació definitiva.

El regidor del PSC Baldomero Reyes es va mostrar disconforme, i es va queixar que la resposta a les cinc al·legacions presentades, entre les quals hi havia una presentada pel seu grup en què reclamava que la RLT es negociï amb el sindicat i en què denunciava que l’acta de la darrera negociació de la RLT no estava signada, s’havien resolt amb un escrit de només una pàgina i mitja, el qual estava signat de feia dies però que s’havia entregat a l’oposició poca estona abans del Ple, i sense cap informe.

La regidora de JxA Dolors Ferrer va coincidir va queixar-se per la poca informació rebuda i el poc marge de temps.

Nou vial

Malgrat no va prosperar la urgència per votar l’aprovació inicial del Pla de Millora Urbana del sector entre el carrer Josep Carreras i Can Muntanyola, per disposar de més temps per estudiar la documentació, el Ple va permetre que en el punt d’informació d’alcaldia intervinguessin els arquitectes Xavier Nogués i Xavier Alemany, els quals varen exposar aquest pla. En el proper Ple se sotmetrà a votació.

RRHH

Als punts tres i quatre es va aprovar, amb els vots a favor d’ERC, JxA, A’t, no adscrit i ACP, i l’abstenció del PSC, en ambdós casos, la compatibilitat del treballador DVR i el nomenament de la persona encarregada de la secretaria del Registre Civil del Jutjat de Pau.

Pel que fa a la secretaria del Registre Civil, l’alcalde i regidor de RRHH va explicar que aquest servei l’hauria de prestar la Generalitat, però com que no ho fa l’Ajuntament es veu obligat a ocupar-se’n.

El regidor del PSC va qüestionar que la persona designada fos l’adequada al fer poc temps que treballa a l’Ajuntament i tenir també altres tasques assignades. Juntament amb la regidora Dolors Ferrer va qüestionar el procediment seguit.

Subvencions a entitats esportives

El Ple va aprovar per unanimitat l’actualització de les bases de les subvencions a entitats esportives i socials, les quals s’han actualitzat en termes d’igualtat i perspectiva de gènere, i que són el resultat d’una feina feta amb les mateixes entitats.

Continuïtat de l’Assessoria Laboral

Els regidors i regidores varen aprovar per unanimitat el conveni de col·laboració per al desplegament de la descentralització de l’Oficina Jove del Vallès Oriental per a l’any 2023, que a l’Ametlla es concreta amb el servei d’Assessoria Laboral Juvenil que s’ofereix a través de l’àrea de Joventut.

Arran d’aquest punt, la regidora Dolors Ferrer va preguntar per la situació del PICA i els serveis que presta, atès que no està en funcionament des de fa uns mesos

El regidor de Joventut Gustau Saeta (ERC) i l’alcalde varen explicar que s’està a punt de cobrir la plaça de dinamitzadora després que la persona que l’ocupava hagi decidit marxar després d’esgotar l’excedència que tenia demanda, i que es vol aprofitar per reorientar el servei amb la idea de potenciar la creació d’un nou casal de joves, de la mà de professionals.

Consell de Participació Territorial dels Infants del Municipi de l’Ametlla del Vallès

El Ple va aprovar per unanimitat crear el Consell de Participació Territorial dels Infants del Municipi de l’Ametlla del Vallès, una de les millores que introdueix el nou Pla Local d’Educació i que es pretén que sigui participatiu i amb pes específic.

Manifest i Protocol del Projecte Transformador Equipaments 2030 Responsables i Educadors

També es va aprovar unànimement aquest manifest, per formar part del protocol aprovat per la Diputació de Barcelona perquè els espais de participació (educatius, esportiu, juvenils, etc.) siguin transversals, accessibles, igualitaris i sostenibles.

Agenda digital dels municipis de Catalunya

Amb aquesta moció, aprovada per unanimitat, l’Ajuntament s’acull al suport en assessorament i recursos en desenvolupament digital prestat pel Consorci Localret. L’alcalde i regidor de Noves Teconologies Pep Moret va celebrar que el Consistori estigués al dia, fins i tot un per endavant en aquest aspecte.

Activitat de control

La regidora Dolors Ferrer va preguntar sobre els imports gastats en participació ciutadana i en promoció d’habitatge social i sobre l’aprovació d’assignació d’un complement a l’inspector de via pública, requerint que aquestes assignacions no es facin de forma arbitrària per evitar greuges comparatius entre treballadors.

La cap de l’oposició va demanar informació sobre l’estat de la licitació del servei de neteja dels equipaments municipals, i també sobre la contractació per urgència d’un bidell per a l’escola Bertí, demanant més publicitat d’aquests processos.

L’alcalde va explicar que en aquests moments s’està fent l’actualització de funcions de la RLT i que, posteriorment, es farà la valoració, i respecte a l’assignació del complement a l’inspector de via pública, va indicar que s’havia portat a la mesa de negociació i que responia al fet que havia assumit les tasques de director de la brigada després de la jubilació d’aquest. A més, va afegir que en el nou conveni amb els que s’està negociant es vol establir els criteris que han de regir l’assignació d’aquests complements per resoldre disjuntiva.

Sobre la licitació del servei de neteja va informar que un cop aprovat el pressupost de 2023 s’iniciarà el procés immediatament, i respecte a la contractació del bidell, va argumentar que es tractava d’una contractació per borsa urgent, tenint en compte la rellevància d’aquesta figura pel bon funcionament de l’escola.

Precs i preguntes

El regidor Baldomero Reyes va fer un prec per demanar més exhaustivitat a les cròniques dels Plens que es publiquen en el Diari, i el regidor Andreu Corominas  (JXA) va demanar les conclusions de l’estudi fet per la UPC sobre la caldera de biomassa i, també, pels resultats de les mesures implementades pel control dels porcs senglar.

Sobre caldera de biomassa, l’alcalde va informar que l’estudi de la UPC confirma que tot és correcte, i que aquesta informació s’ha tramès als veïns.

Pel que fa als senglars, la regidora de Medi Ambient Mireia Morillas (ERC) va explicar que les captures amb gàbies, conjuntament amb les batudes, s’han mostrat molt efectives, i que hi ha programades dues batudes al març i dues a l’abril.

Com és habitual, el Pla va finalitzar amb un torn de precs i preguntes del públic assistent.

Darrera actualització: 02.02.2023 | 14:31