Crònica del Ple ordinari de 25 d'abril de 2022

Divendres, 29 d'abril de 2022 a les 00:00

Dilluns 25 d’abril es va celebrar el Ple ordinari del mes d’abril, el qual constava de cinc punts a l’ordre del dia i que va comptar amb la presència de tots els càrrecs electes.

En el primer punt es va aprovar l’esborrany de l’acta de la sessió de 28 de març amb els vots a favor de tots els regidors tret d’en Baldomero Reyes (PSC), que es va abstenir i, seguidament, l’alcalde Pep Moret (ERC), en el punt d’informació d’Alcaldia, va repassar les dades de l’atur del mes de març a l’Ametlla del Vallès, el qual es va situar en un 7,14%, gairebé un punt per sota que el mateix període de l’any anterior.

L’únic punt de la part resolutiva que es va votar i aprovar per unanimitat va ser la modificació de les bases d'ajuts a les associacions i entitats d'àmbit social de l'Ametlla del Vallès. El regidor d’Acció Social Jaume Durall (ACP) va explicar els canvis introduïts a aquestes bases a resultes del primer any d’experiència, i va respondre els dubtes presentats per la regidora Dolors Ferrer (JXA) sobre la conveniència, o no, que entitats de caire social accedeixin a les subvencions de forma nominal i no per lliure concurrència, atesa la rellevància de la tasca que desenvolupen. Durall va explicar que han comprovat que aquestes entitats acaben obtenint més subvenció amb la fórmula de lliure concurrència.

En els punts 4 i 5 de l’ordre del dia es va donar compte del llistat dels decrets d'alcaldia, i dels acords adoptats per la Junta de Govern Local des de la darrera sessió.

En aquests punts Baldomero Reyes va preguntar sobre una factura presentada per l’entitat l’Ametlla Rebel per organitzar el Quinto Solidari de Nadal, i també sobre la conveniència que el Club Aikido Mataró realitzi els curs d’Aikido en dependències municipals sense pagar cap lloguer.

La regidora de Cooperació Beti Español (A’t) va respondre que la factura de l’Ametlla Rebel respon als costos d’organització del Quinto, el qual es va haver d’ajornar a causa de la pandèmia, i el regidor d’Hisenda Jan Santaló (A’t) va afegir que comptava amb el vist i plau del departament d’Intervenció.

Respecte l’Aikido, l’alcalde i regidor d’esports Pep Moret va informar que és un servei que s’ofereix a la ciutadania i que s’està treballant per crear un club al municipi.

La regidora Dolors Ferrer (JXA) va preguntar sobre un decret relacionat amb el pagament de la quota anivelladora d’Illa Activa, i un altre relacionat amb l’aixecament de reparaments suspensius per pagar unes factures a l’empresa Deloitte, per un import elevat.

L’alcalde va contestar que tot està relacionat amb el contenciós i la subrogació del contracte d’Illa Activa i l’assessorament jurídic rebut per l’Ajuntament. Va explicar que el Consistori ha abonat dues quotes trimestrals perquè la concursal pugui mantenir el centre esportiu obert i, pel que fa a les factures, al no haver-hi partida suficient al no estar aprovats els pressupostos, el departament d’intervenció ha hagut de fer els reparaments perquè encara no hi ha consignació.

L’alcalde també va explicar que en pocs dies es decidirà si es pot tirar endavant amb la subrogació del contracte o si s’ha d’optar per una altra opció.

A l’apartat de precs i preguntes dels grups polítics en Baldomero Reyes va preguntar sobre en quina situació es trobaven les reunions intermunicipals per tractar la problemàtica dels porcs senglar.

La regidora de Medi Ambient Mireia Morilla (ERC) va explicar que la darrera reunió es va fer al març i que s’està a l’espera que tres dels municipis que integren la taula intermunicipal aportin la seva informació per fer l’avaluació conjunta. Pel que fa a l’Ametlla, Morillas va explicar que ja s’han realitzat les batudes previstes per aquest any i que s’han adquirit unes gàbies com a nova mesura, que es podran utilitzar un cop s’aprovi el pressupost i es pugui licitar el servei de càmeres i veterinari que hi va associat.

Al seu torn, la regidora Dolors Ferrer va alertar de pintades a la pista poliesportiva de Can Camp i de mobiliari malmès al parc de Maria Lluïsa, al que l’alcalde va respondre que està previst reparar-ho properament.

La qüestió de les batudes de caça va monopolitzar la part final del Ple arran la intervenció d’una veïna de la Miranda, la qual va mostrar la seva disconformitat amb aquest mètode i la seva preocupació per la inseguretat que genera, atès que a zones com el torrent del Verder es caça molt a prop dels habitatges.

Darrera actualització: 29.04.2022 | 10:31