Crònica del Ple ordinari de 24 d'abril de 2023

Dijous, 4 de maig de 2023 a les 00:00

L’últim dilluns d’abril va tenir lloc el darrer ple ordinari de la legislatura, una sessió que no va arribar a les dues hores i a la qual va assistir la totalitat dels càrrecs electes, excepte la regidora de Roser Ametller (JXA) i el regidor Pere Marieges (no adscrit), que es va incorporar en el quart punt.

Adaptació digital de la declaració de béns i pratrimoni

Un cop aprovades les actes de la sessió anterior, també es va aprovar per unanimitat l'adaptació digital dels models de declaració de béns i patrimoni i causes de possibles incompatibilitats i activitats que proporcionin o puguin proporcionar ingressos, per a la legislatura 2023-2027.  Aquesta adaptació afecta als càrrecs electes i al personal funcionari i laboral de la corporació.

Nou “Parc de les ametllatanes”

Tots els càrrecs electes varen aprovar per unanimitat batejar el parc ubicat al Camí de Santa Eulàlia 34 amb el nom de “Parc de les ametllatanes”, una acció sorgida de la demanda de l’Associació Fotogràfica i de Caminades de l’Ametlla del Vallès (AFiC), impulsora del projecte “Ametllatanes”, la qual va advertir sobre la desigualtat en el nomenclàtor dels carrers de l’Ametlla del Vallès en detriment de les dones, i que instava a posar-hi solució.

Tots els portaveus varen coincidir a valorar aquest fet com un primer pas per corregir la desigualtat en el nomenclàtor del poble, i a agrair la feina feta per l’AFiC amb el projecte esmentat.

Modificació de la Plantilla i la RLT de l’Ajuntament

Aquesta modificació, aprovada per unanimitat, afecta a la policia local i es fa per adaptar-la a la legislació vigent. Aquesta decreta que a partir d’ara les places d’agent de policia local tindran una denominació de C1 (fins ara era de C2) i, per tant, els requisits per accedir-hi canviaran. Aquest canvi no afecta de forma retroactiva als actuals agents, siguin interins o tinguin la plaça en propietat.

Modificació de crèdit per aprofitar el romanent de tresoreria

Un cop feta la liquidació de l’exercici 2022, el Ple va decidir per unanimitat destinar 200.000 € dels 600.000 € de romanent de tresoreria per dotar partides que requereixen finançament urgent, com l’adquisició d’un camió grua; l’actualització de l’aportació del Consistori al Parc de Bombers de la Garriga; la subvenció a l’Agrupació de Caçadors relacionades amb les batudes de senglar; la subvenció al Ball de Diables de l’Ametlla, nova entitat a la que es vol ajudar arrancar; o la indemnització a l’empresa que presta el servei d’acompanyament del servei de menjador de l’escola Bertí, que s’ha vist afectada mentre han durat les obres de remodelació de la cuina del centre.

El regidor d’Acció Social Jaume Durall (ACP) va expressar que hagués volgut que es destinés part d’aquest romanent a la regidoria que encapçala per tal de deixar-la sense càrregues de cara a la nova legislatura.

Preus públics

Els regidors i regidores varen aprovar per unanimitat modificar l’ordenança número 12 dels preus públics, per establir el preu del llibre editat per l’Ajuntament titulat “L’Ametlla del Vallès com mai l’has vist” i el preu de les entrades i abonaments de les piscines d’estiu, el qual torna a ser el d’abans de l’esclat de la pandèmia.

El regidor Baldomero Reyes (PSC) va mostrar-se crític amb el fet que una de les autores del llibre sigui membre d’ERC del poble, i també amb que el llibre sigui deficitari per l’Ajuntament.

Tots els grups polítics es varen mostrar a favor de la publicació del llibre per la contribució que fa en el foment de la cultura i del patrimoni del municipi, tot destacant la solvència de l’autora en qüestió i els informes tècnics positius dels serveis de l’Ajuntament.

Activitat de control

En l’activitat de control, els grups de l’oposició varen interpel·lar a l’equip de govern sobre la indemnització que l’Ajuntament ha de pagar a l’anterior tècnic de Medi Ambient, així com a l’antic caporal de la policia local. També van qüestionar els costos extra associats a les obres de la cuina de l’escola Bertí, i sobre la contractació del servei d’advocats per representar l’Ajuntament en l’afer d’Illa Activa.

 

Darrera actualització: 04.05.2023 | 09:16