Crònica del Ple extraordinari de 30 de desembre de 2022

Dimecres, 4 de gener de 2023

El passat divendres 23 de desembre el Ple de l’Ajuntament de l’Ametlla del Vallès va aprovar inicialment, en sessió extraordinària, un pressupost de més de catorze milions d’euros per a l’any 2023, una xifra que representa un increment del 7,28% respecte al de l’any anterior.

L’aprovació va prosperar amb els set vots a favor dels càrrecs electes que integren l’equip de govern presents a la sessió (Esquerra Republicana de Catalunya, Ametlla’t i l’Ametlla en Comú Podem), i els cinc vots en contra de la totalitat de l’oposició (Junts per l’Ametlla i Partit dels Socialistes de Catalunya).

El regidor d’Hisenda Jan Santaló (A’t) va fer l’exposició del pressupost celebrant portar-lo a votació dins el termini i en la forma escaient, i que va definir com a “poc polític” atès que al mes de maig hi haurà eleccions i “No es volen comprometre noves inversions, però sí assegurar els serveis bàsics”.

En aquest, sentit Santaló va afirmar que l’any 2022 es tancarà sense sorpreses i que no s’arrossegarà cap càrrega el 2023.

L’alcalde Pep Moret (ERC) va exposar que no ha estat una legislatura fàcil per qüestions sobrevingudes, i que el pressupost d’enguany manté la “Coherència de gestió responsable i serena dels comptes de l’Ajuntament”.

Entre altres aspectes, va destacar que l’actual és la legislatura en què s’han obtingut més subvencions (Next Generation al marge), que “No s’han tocat impostos ni taxes per coherència amb el context actual”, i que s’ha fet una reorganització interna de recursos humans i d’altres àrees, sobretot després de la pandèmia.

En aquest sentit, va presentar els canvis a la Relació de Llocs de Treball de l’Ajuntament, que es concreten en la creació de dos nous llocs de treball. Aquests són el de tècnic o tècnica de Promoció Econòmica i el de cap de Recursos Humans, com a resposta a les noves necessitats arran del creixement del poble i del mateix Consistori, que actualment compta amb 98 persones treballadores.

Desacord de l’oposició

Els dos grups que integren l’oposició varen votar en contra de l’aprovació inicial del pressupost, plantilla de personal i relació de llocs de treball presentat per l’equip de govern.

Baldomero Reyes (PSC) es va mostrar disconforme amb l’absència de l’interventor al Ple i que no se celebrés un Ple ordinari per discutir el pressupost.

Va mostrar-se especialment crític amb aspectes relacionats amb recursos humans, posant en dubte el descens de l’import del capítol 1 destinat a personal i la negociació feta amb els representants dels treballadors respecte a la Relació de Llocs de Treball.

També va qüestionar la quantitat de diners destinada a la remodelació de la Sala de Teatre.

Dolors Ferrer (JXA) va coincidir amb Reyes amb el descontentament per la no celebració d’un Ple ordinari, i va voler deixar palès que aquests són uns pressupostos “Exclusivament de l’equip de govern, ja que no s’ha comptat amb l’oposició per elaborar-los”, i que no hi ha hagut cap consens i participació ciutadana, fet que va lamentar.

Amb l’ajut de la projecció d’uns gràfics, Ferrer va mostrar-se en desacord amb les prioritats de l’equip de govern reflectides en els pressupostos, adduint que “No responen a les necessitats de la ciutadania”. En aquest sentit, va contraposar l’increment, els darrers anys, de les partides relacionades amb festes amb l’import destinat a asfaltatge, pavimentació i manteniment de carrers i voreres.

Sobre les inversions, Ferrer va definir la remodelació de la Sala de Teatre com la principal de legislatura, i va lamentar que no s’hagués valorat repensar prioritats per tirar endavant la rehabilitació de la nau Feliubadaló a través d’un procés participatiu.

PRESSUPOST 2023

Ingressos

La previsió d’ingressos enguany augmenta en 967.758,87 € (7,28%), producte eminentment de les transferències de l’estat previstes (326.055 €) i de la subvenció del Fons Next Generation (1.299.647 €). La recaptació a través impostos creix poc més de 70.000 €.

Despeses

El capítol 1 (personal) es redueix un 0,76 %, i el capítol 2 (béns i serveis) augmenta un 19 % sobretot per l’increment de la dotació de l’àrea de Medi Ambient, històricament infrafinançada, i que inclou serveis com neteja de carrers, recollida de residus, manteniment d’espais verds, etc.

Inversions

Les suma total del cost de les inversions previstes ascendeix fins als 2.353.897 €. Les principals són la remodelació de la Sala Municipal de Teatre, amb un cost d’1.299.647 € sufragat amb la subvenció del Fons Next Generation que ja ha estat concedida a l’Ajuntament, reposició de clavegueram (55.055 €), enllumenat públic (101.000 €), asfaltatge i pavimentació de carrers (86.489 €) i millora de camins (25.000 €).

També s’ha destinat una partida de 180.000 € per adquirir l’equipament del Centre Esportiu Municipal.

Deute

La càrrega financera de l’Ajuntament el 2023 baixarà un 12% per la liquidació del préstec de mandat demanat a l’inici de legislatura.

El deute passarà del 26% al 29%, a resultes del préstec demanat per a la rehabilitació de la nau Feliubadaló i la Sala Municipal de Teatre, el qual es començarà a pagar al 2024.

Darrera actualització: 4.01.2023 | 08:50