Crònica del Ple extraordinari de 16 de maig de 2022

Dimecres, 18 de maig de 2022

Dilluns 16 de maig es va celebrar un Ple extraordinari que va comptar amb la presència de tots els càrrecs electes trets dels regidors Pere Marieges (A’t) Gustau Saeta (ERC), que van excusar la seva absència.

Aquesta sessió constava de dos punts a l’ordre del dia. Un primer que deixava sense efecte la primera convocatòria del Ple, i un segon en què es va aprovar, amb els vots a favor dels càrrecs electes de l’equip de govern presents, i en contra dels de l’oposició, la desestimació de les al·legacions presentades pel grup del PSC al pressupost municipal per a l’exercici 2022 i la seva aprovació definitiva.

Baldomero Reyes (PSC) va exposar les al·legacions presentades pel seu grup a data 8 d’abril, el qual qüestionava l’existència de partides al seu parer excessivament dotades; l’existència de partides al seu parer infradotades; la inexistència de partides de despeses per fer front a compromisos ferms del Consistori; i l’increment del capítol 1 “Retribucions de personal” d’un 7% respecte l’any anterior.

En les al·legacions, el PSC demanava un informe preceptiu de la secretaria municipal i dotar correctament les partides de despeses indicades.

El regidor d’Hisenda Jan Santaló (A’t) va explicar que l’informe emès pel departament d’Intervenció explicita que les al·legacions presentades no invaliden l’aprovació del procediment, atès que el pressupost compleix amb els principis bàsics i és tècnicament inqüestionable. Alhora, feia una distinció entre la discussió tècnica dels pressupostos i la discussió política d’aquests, convidant als càrrecs electes a centrar-se en aquesta segona, petició a la que s’hi van sumar el regidor Jaume Durall (ACP) en la seva intervenció.

Baldomero Reyes va insistir en què l’informe de l’interventor revela que no s’ha aportat la informació adequada i que dona la raó a les al·legacions presentades pel seu grup quan alerta d’infradotació d’algunes partides.

En aquest sentit, l’interventor va matisar que en el seu informe hi diu que hi ha al·legacions que entén, i d’altres sobre les que no es pot pronunciar.

El regidor socialista també va fer referència a una instància presentada per ell, el mateix dia del Ple, en què preguntava sobre la legalitat, o no, d’aprovar els pressupostos passat el dia 31 de desembre i abans que s’hagi tancat la liquidació dels de l’any anterior.

L’alcalde Pep Moret (ERC) va entregar-li l’informe emès pel secretari de l’Ajuntament, en què respon a les preguntes fetes a la instància confirmant la validesa legal del procediment seguit.

La regidora Dolors Ferrer (JXA) va exposar que al seu grup els havia sobtat que l’interventor indiqués que hi ha partides infradotades, i va preguntar sobre un punt de les al·legacions en què es fa referència a la gestió del bar restaurant de Can Camp i de Ca l’Arenys.

L’alcalde va exposar les vicissituds patides amb la contractació d’aquests serveis els darrers dos anys per culpa de les restriccions de la pandèmia, i va explicar que actualment el bar restaurant de Can Camp està en funcionament i que s’estan preparant els plecs per licitar el servei de Ca l’Arenys.

Darrera actualització: 18.05.2022 | 13:03