Crònica del Ple ordinari de 26 d'abril de 2021

Dimarts, 27 d'abril de 2021 a les 00:00

El dilluns 26 d’abril va tenir lloc el Ple ordinari del mes d’abril, el qual va tenir format telemàtic i que va comptar amb la presència dels tretze càrrecs electes que integren el Consistori.

La sessió, que es va allargar poc més d’una hora, va començar amb l’habitual repàs de les xifres de contagis de la COVID-19  a l’Ametlla per part de l’alcalde Pep Moret (ERC), així com també de les de l’atur, el qual al mes de març es situava en el 8,9% .

Abans de començar a tractar l’ordre del dia, es va votar i aprovar per unanimitat incorporar un punt per urgència, el qual va versar sobre la reducció de dedicació i de sou del regidor Jan Santaló (A’t), que compatibilitzarà les seves tasques de regidor amb una feina en el sector privat.

1.- Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior núm. 5, de data 29-3-2021.

El punt es va aprovar per unanimitat, sense cap comentari.

2.- Aprovació reconeixement extrajudicial de crèdit.

Amb els vots a favor dels càrrecs electes de l’equip de govern (ERC, A’t i ACP) i del PSC, i l’abstenció dels de JXA, es va aprovar aquest reconeixement extrajudicial de crèdit pel qual factures pendents de pagar - per motius diversos- de l’exercici 2020 s’incorporen al pressupost de 2021, una pràctica habitual segons l’interventor.

El regidor del PSC, Baldomero Reyes, es va mostrar sorprès que hi hagi factures dels mesos de maig i juny de l’any passat pendents d’abonar, i va emplaçar a no trigar tant a pagar als proveïdors.

El cap de l’oposició, Andreu González (JXA), es va mostrar d’acord amb que és una pràctica habitual alhora que es lamentava que quan ell era alcalde se’l va qüestionar per aquest tema.

El regidor Jaume Durall (ACP) va explicar que el gran gruix d’aquest reconeixement extrajudicial prové de la legislatura anterior, i que dels 90.000€ pendents de pagar, 55.000€ corresponen a factures de la construcció de la passera de la C17, que no tenia consignació pressupostària ni els tràmits pertinents fets.

El regidor d’Hisenda Jan Santaló (A’t) va afegir que els darrers anys els reconeixements extrajudicials de crèdit vorejaven els 300.000 i/o 400.000€, i que enguany és de 90.000€ gràcies a la feina feta pels departaments de tresoreria i intervenció i també per la gestió de l’equip de govern, fet que va posar en valor.

L’alcalde Pep Moret (ERC) també va destacar el descens dels reconeixements extrajudicials de crèdit els dos darrers anys, alhora que recordava que a principis d’any l’Ajuntament sempre té la tresoreria una mica tensionada per les obligacions de pagament que té el Consistori amb administracions superiors.

3.- Aprovació de la modificació de crèdit 4/2021 mitjançant transferència de crèdit per crèdits extraordinaris.

Aquesta és una modificació que es fa a una partida de Joventut, a la qual se li treu 818€ per crear-ne una altra de nova i poder-se adherir, així, a un conveni de servei ocupacional i complir amb el procediment administratiu establert.

El punt es va aprovar amb els vots a favor de tots els càrrecs electes d’ERC, JXA, A’t i ACP i l’abstenció del PSC.

4.- Aprovar, si escau, inicialment, la modificació del Reglament de l’Escola Municipal de Música de l’Ametlla del Vallès

L’àrea de Recursos Humans de l’Ajuntament ha actualitzat el Reglament de Règim Intern de l’Escola Municipal de Música per ajustar-lo a legislació.

El punt es va aprovar per unanimitat.

5.- Sol·licitud compatibilitat laboral treballador municipal.

El punt es va aprovar per unanimitat.

6.- Aprovació i convocatòria, si s’escau, de les bases d’ajuts a les associacions i entitats de l’àmbit Social de l’Ametlla del Vallès.

7.- Aprovació i convocatòria, si s'escau, de les bases reguladores per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per entitats sense ànim de lucre per a la realització d’activitats de promoció de la cultura de l’Ametlla del Vallès durant l’any en curs.

Els punts 6 i 7, malgrat es varen tractar i votar per separat, tenien molt en comú. Les àrees d’Acció Social i de Cultura han redactat respectivament unes noves bases per a l’atorgament d’ajuts i subvencions a les entitats, un canvi de criteri que es basa en la concurrència competitiva i no pas en les subvencions nominals, per intentar fer una gestió de les subvencions més transparent i igualitària i, alhora, ajustar-se a legalitat.

Aquest és un punt que tots els grups polítics del govern tenien en llurs programes electorals, i es va aprovar amb els seus vots a favor i l’abstenció de l’oposició.

8.- Punt d’urgència. Reducció de la dedicació i retribució del regidor Jan Santaló i Lloret (A’t).

Tal i com es va avançar en el darrer Ple, el regidor Jan Santaló (A’t) a partir d’ara compatibilitzarà la seva tasca de regidor amb una feina al sector privat i, per aquest motiu, d’acord amb els integrants de l’equip de govern, es va proposar rebaixar la seva dedicació al 50% (fins ara era del 90%), amb la consegüent adequació de la seva retribució.

El propi Jan Santaló va explicar que seguirà al capdavant de les mateixes regidories (Hisenda, Seguretat Ciutadana i Transparència) i que, malgrat aquest canvi, es compromet a mantenir el grau d’exigència i de responsabilitat. A partir d’ara es reforçaran els equips de regidoria per tirar endavant els projectes endegats i els previstos.

Els regidors de l’oposició es varen abstenir en la seva votació, i els representants dels grups del govern varen deixar palesa la seva confiança en el compromís de Santaló amb el Consistori, i hi varen votar a favor.

9.- Donar compte del llistat extractat dels decrets d’alcaldia (Del núm. 2021/215 de 17-3-2021, al núm. 2021/281, de 13-4-2021.

10.- Donar compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local des de l’última sessió ordinària del Ple (De la núm. 10 de 15-3-2021, a la núm. 12 de 29-3-2021).

11.- Precs i preguntes.

El regidor Andreu González (JXA) va demanar que constés en acta que, en nom seu i del seu grup, donava les gràcies al grup d’Ametlla’t i al regidor Pere Marieges (A’t) per haver-se interessat i haver-lo felicitat per la resolució favorable d’una denúncia interposada contra seu, que al seu parer tant el va perjudicar durant la darrera campanya electoral.

Preguntes del públic

A resposta d’un veí del poble, l’alcalde Pep Moret va explicar que després de valorar la situació derivada de la pandèmia properament es licitarà per separat la gestió del bar restaurant Can Camp i la gestió de Ca l’Arenys i la guingueta del parc de Maria Lluïsa.

Darrera actualització: 07.09.2021 | 12:52