Crònica del ple ordinari de 29 de març de 2021

Dimarts, 30 de març de 2021 a les 00:00

El darrer dilluns del mes de març va tenir lloc un Ple ordinari en format telemàtic, que va comptar amb la presència de tots els càrrecs electes del Consistori tret del regidor d’Ametlla’t Jan Santaló, el qual es trobava fora de territori espanyol i, per tant, no hi podia participar.

Abans de l’inici de la sessió, però, Santaló es va connectar per explicar que a partir d’ara compaginarà la seva tasca de regidor amb l’activitat professional en el sector privat i que, properament, s’exposarà quin impacte tindrà aquest fet en la seva dedicació i retribució com a regidor de l’Ajuntament.

Com és habitual, la sessió va començar amb una exposició per part de l’alcalde Pep Moret de la situació de la pandèmia de la COVID-19 a l’Ametlla del Vallès, fent una crida a la responsabilitat i avançant que la setmana vinent tota la població major de 80 anys ja s’haurà vacunat.

També va exposar les dades de l’atur del mes de febrer, situant-se en el 8,92%, respecte el 6,95% de l’any passat.

Feta aquesta introducció, es van començar a tractar els punts de l’ordre del dia, en una sessió plàcida en què la gran majoria de punts, tret d’un, es van aprovar per unanimitat:

1.- Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior núm. 4 de 22 de febrer de 2021.

Aprovat per unanimitat

2.- Aprovació, si s'escau, de la pròrroga Pla Local de Joventut .

El regidor d’Ensenyament Gus Saeta (ERC) va explicar que el darrer Pla de Joventut (2017-2020) va vèncer l’any passat, i que l’esclat de la pandèmia va comportar la demora de l’inici del nou Pla, que es preveu abordar a partir de l’any 2022. Aquest ajornament s’ha de comunicar a la Secretaria General de Joventut i s’ha d’aprovar prèviament al Ple.

Aquest punt es va aprovar per unanimitat, i es va acordar que el futur Pla de Joventut s’hi incorporin polítiques d’habitatge pel jovent.

3.- Aprovació, si s'escau, de la Modificació Bases Reguladores i convocatòria 2021 per a la concessió d'ajuts pel suport escola.

4.- Aprovació, si s'escau, de la Modificació Bases i convocatòria 2021 beques activitats esportives.

Els punts 3 i 4 es varen aprovar ambdós per unanimitat, i responen al fet que les àrees d’Ensenyament, Esports i Acció Social han ajustat les bases d’aquestes beques per tal que s’atorgui el 100% de l’import destinat a tal efecte, i no hi hagi romanent. Alhora, que es va fent la convocatòria per complir amb els terminis.

5.- Aprovació, si s'escau, del Reglament del Servei d’Allotjament Temporal d’Urgències de l’Ajuntament de l’Ametlla del Vallès.

L’àrea d’Acció Social ha redactat un reglament que regula l’ús de l’habitatge del Maset Nou reservat per a situacions d’emergència habitacional, el qual està gestionat per aquesta àrea. És la primera vegada que l’Ajuntament de l’Ametlla del Vallès disposa d’un habitatge d’aquest tipus.

Aquest punt també va comptar amb l’aprovació de tots els càrrecs electes.

6.- Aprovació, si s’escau, de la minuta del conveni de col·laboració interadministrativa entre diversos ajuntaments per a la gestió dels conflictes relacionats amb el porc senglar.

La regidora de Medi Ambient, Mireia Morillas (ERC), va explicar que properament se signarà un conveni entre 14 municipis per abordar de manera conjunta i coordinada la problemàtica de la plaga de porcs senglar. Amb aquest conveni, es crearà una comissió tècnica amb un representant de cada part així com del Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, que farà una diagnosi i elaborarà un pla d’acció, per fer-ne seguiment i avaluar-lo municipi per municipi. També es designarà una secretaria que es renovarà anualment. Aquest conveni tindrà una durada de quatre anys, prorrogable anualment.

Amb diferents matisos, tots els grups polítics varen donar suport a aquest punt, amb l’objectiu de trobar una solució a la problemàtica.

L’alcalde Pep Moret va apuntar que l’Ajuntament ha elaborat i aplicat un protocol de seguretat i comunicació a les darreres batudes fetes aquest hivern, amb un bon resultat, i que és possible que altres administracions l’adoptin.

El punt es va aprovar per unanimitat.

7.- Autoritzar, si s’escau, la compatibilitat a favor de la treballadora Sra. L.P.S

8.- Autoritzar, si s’escau, la compatibilitat a favor del treballador Sr. R.M.C

Ambdós punts es varen aprovar per unanimitat, sense cap comentari.

9.- Moció presentada conjuntament pels grups municipals En Comú Podem, Ametlla’t-A’T i ERC-AM, per l’indult a Pablo Rivadulla i Duró (Pablo Hasél).

Aquesta moció demana l’indult del raper Pablo Hasél, condemnat a presó per delictes d'apologia del terrorisme i de calúmnies i injúries a la Corona i institucions de l'estat, per la lletra d’alguna de les seves cançons.

Tots el grups polítics varen coincidir a condemnar el seu empresonament i a defensar la llibertat d’expressió, i varen votar a favor d’aquesta moció, la qual es va aprovar per unanimitat.

10.- Moció presentada conjuntament pels grups municipals d’ERC-AM, Junts i Ametlla’t-A’T, de suport a l’Amnistia.

Aquest punt va ser l’únic que no es va aprovar per unanimitat, comptant amb els vots a favor dels càrrecs electes d’ERC, JXA, A’t i PSC, i l’abstenció de l’AC.

La regidora Beti Español (A’t) va fer una crida a la defensa a ultrança de la llibertat d’expressió i a la condemna de qualsevol mesura que vulneri aquest dret.

El regidor Gustau Saeta (ERC) va mostrar la indignació del seu grup pel fet que al segle XXI es produeixin aquests tipus de sentències, que “vulneren la llibertat d’expressió i que deixen a l’estat espanyol més a prop del totalitarisme”.

Andreu González (JXA) es va mostrar a favor de la moció esperant que serveixi d’alguna cosa.

Jaume Durall (AC) va justificar la seva abstenció pel fet que el seu grup opti per la via de l’indult i de la reforma del delicte de sedició del codi penal, tot argumentant que aquesta via és una solució real i no pas l’amnistia, la qual està fora de l’estat dret i del marc constitucional. Va insistir en que el seu grup vol que els presos polítics surtin de la presó, i que opten per la via exposada.

El regidor Pere Marieges (A’t) va donar el seu suport a les 3.000 persones represaliades, tot afirmant que si fóssim en un estat de dret no hi hauria presos polítics ni exiliats, i que la llibertat i l’amnistia són dues coses que van lligades.

L’alcalde Pep Moret (ERC) va recordar que la plataforma Ciutadania, Amnistia i Lliberat va presentar el passat 3 de setembre la redacció d’una llei d’amnistia que compta amb la participació de prestigiosos juristes, i que aquesta amnistia cal aplicar-la a tota la causa independentista amb l’eliminació pertinent de la pena i de totes les causes, per portar el conflicte al terreny polític i no judicial, com ha estat fins ara.

Baldomero Reyes (PSC) va mostrar el seu desig de que tots els empresonats per aquest motiu surtin de la presó, tot recordant la trobada i la bona entesa amb l’aleshores conseller Jordi Turull l’any 2019, quan va venir a posar la primera pedra de la passera.

11.- Moció presentada conjuntament pels grups municipals ERC-AM, En Comú Podem, Ametlla’t-A’T i PSC-CP, en suport al dret a morir dignament.

Aquesta moció, aprovada per unanimitat, dona suport a la recentment aprovada Llei de l’Eutanàsia, la qual vol garantir una mort digna.

12.- Moció presentada conjuntament pels grups municipals ERC-AM, En Comú Podem, PSCCP i Junts, en suport als treballadors i en contra del tancament de Bosch a Lliçà d’Amunt.

Tots els grups es varen donar el seu suport als 336 treballadors i treballadores de la fàbrica Bosch de Lliçà d’Amunt (3 són de l’Ametlla) davant l’amenaça de tancament, ara que comença la fase de negociació d’aquests amb l’empresa.

13.- Moció del grup municipal l’Ametlla en Comú podem a favor de la diversitat de gènere i per la igualtat de drets de les persones trans.

Actualment s’està tramitant la Llei Trans al Congrés dels Diputats, i s’ha demanat el suport dels ajuntaments per contribuir a garantir els drets d’aquest col·lectiu.

El punt es va aprovar per unanimitat.

14.- Donar compte del llistat extractat dels decrets d’alcaldia (Del núm. 2021/103 de 10-2-2021, al núm. 2021/214, de 15-3-2021.

15.- Donar compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local des de l’última sessió ordinària del Ple (De la núm. 5 de 8-2-2021, a la núm. 9 de 8-3-2021).

16.- Precs i preguntes.

Preguntes de la ciutadania

Com a tots els plens ordinaris, la part final de la sessió es va dedicar a respondre a les preguntes que la ciutadania pot fer arribar als càrrecs electes a través del correu electrònic i de les xarxes socials.

Producte de les peticions d’una ciutadana respecte l’estat del cementiri municipal, la regidora Mireia Morillas (ERC) va explicar que es fa un manteniment de la jardineria de forma regular. Al seu torn, el regidor Pere Marieges (A’t) va exposar que s’han detectat alguns problemes estructurals en alguns nínxols, problema que se suma al de la capacitat de la instal·lació. En aquest sentit, es plantejarà una ampliació del cementiri i una actuació de rehabilitació de l’estructura dels nínxols existents.

La darrera pregunta del públic va versar sobre la situació del bar restaurant de Can Camp. L’alcalde Pep Moret (ERC) va explicar que s’està treballant en la licitació d’aquest servei, així com en el de la guixeta del parc de Maria Lluïsa, per tal que puguin funcionar aquest estiu. Tanmateix, però, va alertar que la situació de pandèmia i els seus efectes en el sector de la restauració dificulten la redacció de les bases de la licitació.

Darrera actualització: 30.03.2021 | 10:41