Crònica del ple ordinari de 22 de febrer de 2021

Dijous, 25 de febrer de 2021 a les 00:00

El dilluns 22 de febrer es va celebrar un Ple de caràcter ordinari en format telemàtic, el qual va comptar amb la presència de tots els càrrecs electes del Consistori.

L’alcalde Pep Moret va conduir la sessió, i va començar la seva intervenció felicitant Junts per Catalunya pels resultats obtinguts al poble a les eleccions del 14 de febrer, i alertant sobre l’augment de vots de VOX, demanant una conjura per no donar veu a aquests tipus de formacions.

En aquest sentit, també va voler agrair la tasca duta a terme per tot el personal municipal que va organitzar i participar en la contesa electoral del 14 de febrer, així com a tots els membres de les meses.

Seguidament, va donar la paraula al Secretari de la corporació, el qual va nombrar un per un tots els treballadors i treballadores de l’Ajuntament que van participar en l’organització i desenvolupament de la jornada electoral, a qui va donar les gràcies personalment.

Com és habitual, l’alcalde va repassar les dades de l’atur a l’Ametlla del Vallès del mes de gener, les quals són del 7,17% (homes) i del 11,09% (dones), tres punts mes que el mes de gener de l’any passat.

Al seu torn, el regidor d’Educació Gustau Saeta (ERC) va explicar la situació dels centres educatius de l’Ametlla respecte la COVID-19, tot destacant que el curs està essent molt tranquil en aquest sentit, i agraint la responsabilitat dels equips dels centres i de les famílies.

Abans de començar a tractar els punts de l’ordre del dia establerts, l’alcalde va portar a votació tres mocions en caràcter d’urgència, argumentant que el moment en què es van presentar i el procediment administratiu pròpiament havien impedit presentar-les abans.

Aquestes tres mocions eren:

  1. Moció per la commemoració del Dia Internacional de les Dones.
  2. Moció per l’indult a Pablo Rivadulla i Duró (Pablo Hasél).
  3. Moció de suport a totes les escoles artístiques de dansa, teatre, circ, música i arts davant el tercer tancament i demanda d’ajudes pel sector.

La urgència de totes tres mocions es va aprovar amb els vots a favor dels regidors i regidores de l’equip de govern (ERC + A’t + AC), i l’abstenció dels de l’oposició (JXA + PSC). Aquests darrers varen justificar la seva abstenció pel fet de no haver rebut la informació amb suficient antelació.

Finalment, en el moment de debatre’s cadascuna d’aquestes mocions i votar-les, es va acordar deixar damunt la taula la moció per l’indult de Pable Hasél i tractar-la en el següent Ple.

1.- Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior núm. 3, de 25 de gener de 2021.

Aquest punt es va aprovar per unanimitat.

2.- Ampliació de la delegació de funcions a la Diputació de Barcelona, confirmació i clarificació dels anterior acords de delegació.

Els càrrecs electes varen votar la delegació a la Diputació de Barcerlona la gestió cobrament taxa de clavegueram (de creació recent) i de la taxa pel manteniment del cementiri municipal.

El regidor del PSC Baldomero Reyes va proposar que aquesta tasca es faci amb recursos propis de l’Ajuntament i revertir el percentatge que es queda la Diputació al poble, un percentatge que segons l’Interventor està entre el 2,5 i el 3% en funció dels càrrecs.

Tant l’alcalde com el regidor d’Urbanisme, Pere Marieges (A’T), varen coincidir a dir que la Diputació té l’estructura òptima per realitzar tots els passos necessaris per garantir el cobrament de les taxes, i que fer-ho des de l’Ajuntament comportaria haver de doblar la seva estructura i que això també té un cost.

La regidora de JXA Dolors Ferrer va justificar l’abstenció del seu grup per coherència, al no estar d’acord amb la creació de la taxa del clavegueram mesos enrere.

El punt es va aprovar amb els vots a favor de l’equip de govern (ERC + A’t + AC) i l’abstenció de l’oposició (JXA + PSC).

3.- Aprovació tarifes auto-taxi 2021.

Les tarifes de taxi pel 2021 presentades pel col·lectiu de taxistes queden congelades, i es van aprovar per unanimitat.

4.- Sol·licitud a la Secretaria de Relacions amb l’Administració de Justícia de la Generalitat de Catalunya, la designació d’un funcionari per al desenvolupament de la Secretaria del Jutjat de Pau.

Amb gairebé 9.000 habitants, l’Ametlla del Vallès supera amb escreix el mínim de 7.000 habitants que permet sol·licitar un treballador per a què desenvolupi aquesta tasca, i es va aprovar per unanimitat fer aquesta sol·licitud.

5.- Moció per la commemoració del Dia Internacional de les Dones

Aquesta va ser la primera de les mocions d’urgència que es varen tractar a proposta dels grups de l’equip de govern amb motiu de la commemoració del Dia Internacional de les Dones, el 8 de març. Va ser llegida per les tres regidores de l’equip de govern, Raquel García (ERC), Mireia Morillas (ERC) i Beti Español (A’t), i va ser aprovada per unanimitat.

Malgrat les reticències dels grups de l’oposició a votar-hi a favor motivades per no haver rebut la informació amb prou temps, ambdues formacions varen decidir sumar-s’hi per la importància que donaven al seu contingut, fet que des del govern se’ls va agrair.

Amb aquesta moció es va acordar:

- Manifestar el compromís del Consistori per continuar treballant pels drets de les dones, en col·laboració amb les entitats de dones i feministes del municipi i rebutjant qualsevol tipus de discriminació i violència, posant en marxa totes les eines i protocols que tenim a l’abast.

- Donar suport a les mobilitzacions organitzades per les feministes de diferents països del món i convocada a Catalunya pel conjunt del Moviment Feminista, sempre que compleixin amb totes les mesures de seguretat.

- Tenir la perspectiva de gènere com a eix central de les actuacions de l’Ajuntament i de les polítiques fetes des del govern municipal.

- Continuar treballant per la prevenció de qualsevol tipus de discriminació cap a les dones i de l’assetjament sexual o per raó de sexe en qualsevol espai, fent especial incidència en l’àmbit laboral i els espais d’oci.

- Continuar treballant amb les empreses del municipi per l’elaboració de plans d’igualtat que facin possible la reducció de la bretxa salarial.

- Impulsar accions per reduir la pobresa femenina.

- Promoure Pactes del Temps en l’àmbit municipal, tal com recomana el Pacte per la Reforma Horària de l’any 2017 .

6.- Moció per l’indult a Pablo Rivadulla i Duró (Pablo Hasél).

Es va deixar damunt la taula per tractar-la al proper Ple.

7.- Moció de suport a totes les escoles artístiques de dansa, teatre, circ, música i arts davant el tercer tancament i demanda d’ajudes pel sector.

Amb aquesta moció el Consistori va voler donar suport a les 4 escoles d’aquest tipus que hi ha a l’Ametlla del Vallès i que entre totes tenen 500 alumnes, així com a les de la resta del Vallès Oriental, davant les mesures restrictives que impedeixen les seves activitats.

En aquest sentit, s’instarà al Govern de la Generalitat a revisar els criteris d’obertura per tal que puguin mantenir l’activitat de forma presencial i de manera segura, i a adoptar mesures econòmiques compensatòries pels tancaments d’aquest any i per evitar el tancament de més centres.

El punt es va aprovar per unanimitat i, a resultes d’un comentari del regidor Baldomero Reyes, l’equip de govern va anunciar que l’Ajuntament està ultimant un pla d’ajudes per a diferents sectors afectats per les derivades econòmiques de la COVID-19, que properament es farà públic.

8.- Donar compte del llistat extractat dels decrets d’alcaldia.

9.- Donar compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local des de l’última sessió ordinària del Ple.

10.- Precs i preguntes

El regidors el PSC Baldomero Reyes va demanar dades sobre la batuda de caça del dissabte 20 de febrer, i la regidora de Medi Ambient Mireia Morillas (ERC) va explicar que es van abatre 5 porcs senglar, alhora que va detallar el protocol de seguretat per les batudes de caça que s’ha elaborat.

Pots recuperar el vídeo del Ple aquí.

Darrera actualització: 25.02.2021 | 14:35