Crònica del ple ordinari de 25 de gener de 2021

Dimarts, 26 de gener de 2021 a les 00:00

El dilluns 25 de gener va tenir lloc el primer Ple de l’any 2021, de caràcter ordinari i en format telemàtic com a mesura preventiva de la COVID-19.

Com és habitual, l’alcalde Pep Moret i Tanyà va començar la sessió repassant les xifres de la pandèmia a l’Ametlla del Vallès, tot destacant la bona situació en què es troben les quatre residències de gent gran del municipi, els residents i treballadors de les quals ja han rebut la primera dosi de la vacuna.

La sessió va durar escassament una hora, i es van tractar els següent punts:

1.- Aprovació dels esborranys de les actes de les sessions anteriors

Aquest punt es va aprovar per unanimitat dels regidors i regidores presents, després que el regidor Andreu González (JXA) fes una breu esmena, la qual fou acceptada.

La regidora Dolors Ferrer (JXA) va tornar a demanar que els regidors de l’oposició disposin de les eines necessàries, i també de l’espai, per poder participar en els plens telemàtics, al que l’alcalde va respondre que un cop s’aprovin definitivament els pressupostos del 2021 hi ha una partida per adquirir de tablets per a l’oposició.

2.- Ratificar Decret Alcaldia d’aprovació Oferta Pública 2020

Aquest punt es va aprovar amb els vots a favor d’ERC, A’t i l’ACM, i l’abstenció dels grups de l’oposició JXA i PSC, sense cap intervenció.

3.- Aprovació Compte General exercici 2019.

L’interventor va informar que l’aprovació del Compte General de l’exercici 2019 es porta a votació un cop acomplert el termini d’exposició pública després de la celebració de la Comissió Especial de Comptes.

El punt es va aprovar amb els vots a favor d’ERC, JXA, A’t i ACM, i l’abstenció del PSC

4.- Proposta d’aprovació pel ple municipal de l’elaboració d’un Pla Local d’Educació a l’Ametlla del Vallès.

Aquest punt va comptar amb el suport de tots els regidors i regidores presents al Ple, i significa donar el tret de sortida a l’elaboració d’un Pla Local d’Eduació per a l’Ametlla del Vallès, un projecte que l’alcalde Pep Moret va definir com un dels més importants de la legislatura, ja que posa els fonaments al llegat que es vol deixar a les futures generacions d’ametllatans i ametllatanes.

El regidor d’Ensenyament Gustau Saeta (ERC) va fer la presentació d’aquest punt, i va explicar que per comptar amb suport de la Diputació, i sobretot per a què aquest projecte transcendeixi a la legislatura, es vol comptar amb el màxim suport de tothom, ja sigui de l’àmbit polític, educatiu o social.

És en aquest sentit que Saeta va explicar que ja es comptava amb el consens i vist i plau del Consell Educatiu Municipal, i que només restava sumar-hi el del Ple, fet que es va produir amb l’aprovació per unanimitat d’aquest punt.

Amb aquest consens assolit, el proper objectiu és obtenir el suport de la Diputació per iniciar l’elaboració del Pla.

El portaveus de tots els grups polítics varen coincidir a celebrar aquesta iniciativa i a felicitar el regidor d’Ensenyament per la tasca feta fins ara.

5.- Aprovació restabliment retribució de regidor

En aquest punt es va aprovar restablir la retribució del regidor de Seguretat Ciutadana, Hisenda i Transparència Jan Santaló, la qual s’havia disminuït els darrers mesos perquè havia reduït la seva presència a l’Ajuntament atès que estava cursant estudis a l’estranger. A partir de febrer Santaló recupera el 90% de dedicació i la retribució corresponent.

El punt es va aprovar per unanimitat

6.- Donar compte del llistat extractat dels decrets d’alcaldia (Del núm. 2020/862 de 16-12-2020, al núm. 2021/16, de 13-1-2021.

7.- Donar compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local des de l’última sessió ordinària del Ple (De la núm. 38 de 14-12-2020, a la núm. 40 de 28-12-2020).

8.- Precs i preguntes.

La resta de punts formaven part del control dels òrgans de la corporació, i no s’havien de votar. Tret d’un consulta de la regidora Dolors Ferrer (JXA) referent a unes factures, el Ple va finalitzar sense més intervencions.

Darrera actualització: 17.02.2021 | 10:44