Crònica del Ple ordinari de 28 d'octubre de 2020

Dijous, 1 d'octubre de 2020 a les 00:00

El dilluns 28 de setembre va tenir lloc el primer Ple ordinari del curs polític 2020-2021, una sessió que es va allargar més de quatre hores i en què es varen viure certs moments de tensió.

La sessió va començar amb una intervenció de l’alcalde Pep Moret i Tanyà amb què va mostrar el seu suport al MHP Quim Torra i Pla, inhabilitat poques hores abans el Tribunal Suprem per desobediència, va repassar les dades d’afectació de la COVID-19 al municipi, els registres d’atur, i va portar a votació una moció d’urgència presentada per l’AMI de rebuig a la inhabilitació del president Quim Torra, urgència que va ser aprovada.

Abans de començar a tractar l’ordre del dia, Moret va fer un reconeixement públic al fins ara interventor de l’Ajuntament per la tasca feta durant els mesos que ha exercit el seu càrrec.

Punt 1.- Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior núm. 5 de data 27-7-2020.

El punt es va aprovar amb els vots a favor de tots els regidors/es tret de l’abstenció del regidor del PSC, el qual va demanar que les actes dels plens es tornessin a fer per escrit.

Punt 2.- Sol·licita compatibilitat laboral, O.C.P.

Punt 3.- Sol·licita compatibilitat laboral, O.F.B.

Punt 4.- Autorització de la compatibilitat a favor del Sr. J.B.P.

Aquestes tres punts, que versaven sobre la compatibilitat laboral de diferents treballadors del Consistori, es varen tractar alhora i votar per separat, aprovant-se per unanimitat cadascun d’ells.

Punt 5.- Al·legacions a la Relació de Llocs de Treball (RLT).

L’equip de govern va presentar les al·legacions fetes a la Relació de Llocs de Treball aprovada inicialment el mes de juliol passat, les quals es varen resoldre amb els vots a favor dels regidors/es de l’equip de govern i en contra de l’oposició. En aquest punt, el grup de Junts per l’Ametlla, per boca de la regidora Teresa Bada, varen justificar el seu vot negatiu acusant l’equip de govern de no practicar la participació, el diàleg ni la transparència.

Punt.- 6 Reducció dedicació regidor.

El regidor d’Hisenda, Transparència i Seguretat Ciutadana, Jan Santaló, va explicar que ha estat becat per cursar un màster a Copenhage, fet que li comportarà assistir, de forma puntual, a algunes classes i seminaris a la capital danesa fins el mes de desembre, i reduir parcialment la seva presencialitat a l’Ajuntament. El càlcul de la reducció de la seva presència al Consistori és d’un 20% i, malgrat podrà mantenir i fins i tot augmentar la càrrega de treball habitual gràcies al teletreball, Santaló va proposar al Ple reduir la seva dedicació i, per tant, també la seva remuneració en aquest 20%, passant del 90% al 70%.

Totes les formacions polítiques varen coincidir a felicitar al regidor Santaló, però els grups de l’oposició del PSC i de Junts per l’Ametlla varen mostrar els seus dubtes de que pugui seguir atenent les tasques que té atribuïdes al capdavant de les seves regidories, i van demanar-li més informació

El regidor de l’Ametlla en Comú, Jaume Durall, i l’alcalde d’ERC, Pep Moret, varen coincidir a destacar la importància de la formació en els governants i de com aquesta repercuteix positivament a l’Ajuntament, i també en el fet que la pandèmia ha deixat palès l’eficàcia del teletreball.

Amb tot, el punt es va aprovar amb els vots a favor dels regidors/es de l’equip de govern, en contra dels de Junts per l’Ametlla i l’abstenció del PSC.

Punt 7.- Resolució de les al·legacions al Pressupost 2020 i aprovació definitiva del Pressupost general de l’Ajuntament de l’Ametlla del Vallès per l’exercici 2020.

En aquest punt es varen tractar totes les al·legacions presentades pel grup de Junts per l’Ametlla al pressupost de 2020 (aprovat inicialment el juliol), en què mostraven discrepàncies en la previsió de recaptació a través de plusvàlues, de l’IAE i de multes, també sobre sous dels càrrecs electes, les despeses i ingressos de la SAREB en relació als pisos de protecció oficial del Maset Nou, o la inclusió d’una partida específica per Protecció Civil i per participació ciutadana.

Gran part de les al·legacions varen ser desestimades, com per exemple les relacionades amb la previsió de recaptació per impostos i multes, ja que a data d’avui aquesta previsió gairebé s’ha acomplert o fins i tot superat. D’altres sí que es varen acceptar com la dotació d’una partida específica per Protecció Civil o per participació ciutadana, a l’hora que s’anunciava l’imminent incici d’un procés participatius per l’elaboració dels pressupostos 2021, dotat amb 200.000€

L’equip de govern va lamentar el fet que presentar les al·legacions gairebé el darrer dia ha endarrerit encara més l’aprovació del pressupost 2020, fet que ha perjudicat a la ciutadania, sobretot aquella part més afectada per les conseqüències de la COVID.

Al seu torn, l’oposició es va mostrar crítica amb la tardana data d’aprovació dels pressupostos i va acusar l’equip de govern de no haver-los deixat participar.

El punt es va aprovar amb els vots a favor de l’equip de govern i en contra de l’oposició.

Punt 8.- Aprovar l'inici de les tasques necessàries per a la redacció del Pla General d'Ordenació Urbanística Municipal: POUM.

Aquest punt, per boca de l’alcalde Pep Moret, és “un dels més importants de la legislatura, si no el que més”, ja que dona el tret de sortida a la tasca ingent d’elaboració d’un nou Pla General d’Ordenació Urbanística, un procés llarg que ha de posar les bases de l’Ametlla del futur, a 30 o 40 anys vista.

El regidor de Territori, Pere Marieges, va fer un resum de la memòria de 180 pàgines feta per ell mateix en què posa les bases, estableix terminis i defineix l’inici del que ha de ser la redacció d’un nou POUM, que haurà de comptar amb la participació de tots els agents del municipi a través d’un procés de participació ciutadana.

Amb l’aprovació d’aquest punt (amb els vots a favor de l’equip de govern, en contra del regidor/es de Junts per l’Ametlla i l’abstenció del regidor del PSC) es va decidir tirar endavant el POUM, complir amb els compromisos adquirits amb la Diputació per endegar el procés i comunicar aquestes decisions als òrgans competents.

La memòria es podrà consultar al web municipal.

Punt 9.- Aprovació Calendari Festes Locals 2021.

Es va aprovar unànimement el calendari de dies festius locals de l’any 2021, que són el 15 de febrer i el 25 d’agost.

Punt 10.- Moció municipal a favor de la reforma horària.

El Ple va aprovar amb els vots a favor de tots els regidors/es i l’abstenció del PSC aquesta moció, que proposa recuperar les dues hores de desfasament horari amb relació a la resta del món, impulsar una nova cultura del temps a les organitzacions a favor de models més eficients i més flexibles per atendre les noves necessitats socials i consolidar el factor temps com a mesura de llibertat, equitat i benestar.

Moció d’urgència de rebuig a la inhabilitació del President Quim Torra.

El Ple va aprovar amb els vots a favor dels regidors/es d’ERC, Junts per l’Ametlla i dos d’Ametlla/t, i l’abstenció d’un regidor d’Ametlla’t, del de l’Ametlla en Comú Podem i del PSC aquesta moció, amb la qual es rebutja la inhabilitació del President Quim Torra per desobediència, es reivindica la separació de poders i el respecte pels Drets Fonamentals, es condemna la repressió contra el moviment independentista, es demana una justícia justa, ponderada i equilibrada que doni garanties a la ciutadania, es demana el màxim respecte per les institucions catalanes i els seus representants i es reitera el compromís amb la República Catalana.

 

Darrera actualització: 01.10.2020 | 10:58