Crònica del ple ordinari de 27 de juliol de 2020

Dijous, 1 d'octubre de 2020 a les 00:00

El dilluns 27 de juliol va tenir lloc el darrer ple ordinari abans de les vacances d’estiu a la Sala Polivalent, amb la presència de tots els càrrecs electes del Consistori tret del regidor Jaume Durall, de l’Ametlla en Comú Podem, que no hi va poder assistir per baixa sanitària.

L’alcalde Pep Moret va iniciar la sessió fent un recordatori als ciutadans i ciutadanes de la importància que té seguir mantenint les mesures higièniques i sanitàries tenint en compte que encara estem en pandèmia

Els punts que es varen tractar són:

  • Es va aprovar aturar i arxivar tots els tràmits de la darrera Modificació del Pla Parcial i del Pla General d’Ordenació de Can Draper.

El despatx d’arquitectes Pascual Ausió Fernández va fer l’exposició de les 4 solucions més adequades per aquest espai, essent l’opció amb una superfície comercial desaconsellada i, per tant, descartada.

El regidor Pere Marieges va motivar l’arxivament d’aquesta modificació subscrivint l’impacte paisatgístic i la inviabilitat d’una superfície comercial d’aquesta mena. També va afegir la importància d’endreçar com han de ser els habitatges d’aquesta zona, amb una nova proposta d’ordenació que es portarà a participació ciutadana.

  • Es va donar compte d’un acord de Junta de Govern que revocava un nomenament irregular decretat l’any 2017, el qual creava la figura inexistent de “caporal habilitat” per un dels agents del cos.

El regidor de Seguretat Ciutadana, Jan Santaló, va explicar que tot plegat resultava de l’anàlisi de situació que va encarregar en agafar el comandament de la Policia Local, del que se’n deriven diverses mancances i deficiències.

En el ple, doncs, el regidor va voler donar compte ja que va considerar rellevant fer pública aquesta situació irregular i, alhora, preguntar a l’antic equip de govern el per què de la mateixa, la motivació darrera l’elecció d’aquest agent en concret i l’augment en el sou d’uns 10.500 € davant els 2.500 € que diferencien ambdós llocs de treball.

  • S’aprova una licitació pel servei de manteniment dels espais verds municipals amb un contracte reservat a Centres Especials de Treball i amb una durada de quatre anys més una pròrroga.

La regidora Mireia Morillas va explicar que els objectius consistien en realitzar un manteniment de les zones verdes i dels espais naturalitzats i naturals, garantir el correcte estat de neteja dels mateixos, assegurar la seguretat i l’accessibilitat dels ciutadans del municipi a les zones verdes municipals, gestionar amb criteris d’eficiència econòmica i de sostenibilitat ambiental les zones verdes i promoure la generació d’ocupació i la reinserció de persones amb risc d’exclusió social

  • S’aprova la contractació de la prestació del servei de neteja viària amb una durada de 8 anys més 2 de pròrrogues.

La regidora va explicar que el motiu és que l’impacte de la maquinària en el contracte és important i cal poder fer el repartiment al llarg del període de vida útil d’aquesta. Així mateix, va exposar que l’objectiu del nou contracte del servei de neteja viària és assolir un millor grau de neteja i, especialment, mantenir i avançar en la qualitat de la neteja del municipi i la percepció de bona presència de l’espai públic.

  •  S’aproven els preus públics de les activitats d’estiu.

El regidor Gustau Saeta va explicar que a causa de la pandèmia, es va acordar juntament amb les entitats oferir la realització dels casals d’estiu mitjançant un servei d’acollida i fer-ho des de l’Ajuntament, i és a tal efecte que es contracta els serveis de la Fundació Pere Tarrés.

Des d’educació es van elaborar unes enquestes que van estar respostes per famílies, alumnat i professorat, en què uns dels resultats de les mateixes ens deien que un 35% de les famílies buscaran un Casal. Vist aquests resultats i tenint en compte que la demanda de les famílies de les entitats organitzadores també va baixar, es va optar per un únic Casal per protegir les entitats, a nivell de salut i a nivell d’economia, amb una única opció molt més controlable.

  • S’aproven els preus públics de les piscines de Can Camp i Ca l’Arenys.

  El regidor va explicar que tenint en compte que per aquest estiu les dues piscines hauran de tenir una neteja molt més completa que en altres estius, i que per tant, ha calgut modificar els horaris i fer dos blocs d’obertura, es baixen els preus fins a 2€ per cada bloc d’obertura i  fins a 20€ els abonaments pels empadronats, donant en aquest cas prioritat als/les ciutadans/es del nostre municipi.

  • S’aprova la concessió de beques per a la realització d’activitat esportiva i la concessió d’ajuts per el suport escolar.

El regidor va explicar que amb l’objectiu d’arribar a més gent i que més famílies es puguin beneficiar de les beques i ajuts que aquest Ajuntament ofereix cada any, es porta a terme la modificació de les bases de les mateixes de manera que seran més igualitàries en la valoració de l’accés, hi haurà un repartiment més equitatiu de la puntuació a percebre per les persones sol·licitants, es contemplaran situacions socials que no es contemplaven en les bases vigents i es valorarà sempre partint del IRSC, indicador de renda de suficiència de Catalunya =569,12€, amb un augment de l’IRSC + 1,5 + 0.2 (per cada membre de la unitat familiar).

 Mocions

  • La primera de les mocions presentada per l’agrupació d’electors Ametlla’t, “Per una Ametlla veritablement lliure de caça”, demanava acabar definitivament amb les batudes de senglars al nostre municipi i treballar per trobar alternatives. La moció va ser votada a favor pels tres regidors d’Ametlla’t i hi varen votar en contra ERC, l’Ametlla en Comú Podem, Junts per l’Ametlla i PSC
  • La segona moció presentada per urgència per ERC i votada a favor per tots els grups del ple, demanava la flexibilització pel què fa a la despesa corrent, atesa la crisi sanitària en la que estem immersos

El ple va prosseguir amb la tanda de precs i preguntes dels ciutadans, als quals se’ls va donar resposta.

 

Darrera actualització: 01.10.2020 | 10:57