Nous canals de comunicació

L'Ajuntament de l'Ametlla del Vallès ha activat nous canals de comunicació amb la ciutadania per mitjà de les aplicacions Whatsapp i Telegram, per tal d'informar sobre les novetats més destacades.

Instruccions per donar-se d’alta a WHATSAPP:

1. Guardar a l’agenda de contactes el telèfon 661 904 230 amb el nom AjAmetllaVallès.

2. Enviar un missatge per Whatsapp al telèfon 661 904 230 amb la paraula alta.

3. Llegir les condicions legals i si esteu d'acord enviar la paraula acceptar.

El canal comunicatiu és de caràcter unidireccional, per tant, no genera converses. És només un servei d'informació per rebre notícies de l'Ajuntament de l'Ametlla del Vallès.

Nota: per donar-se de baixa cal enviar un missatge al telèfon 661 904 230  amb la paraula baixa.

Instruccions per donar-se d’alta a TELEGRAM:

Accedeix al canal Telegram de l'Ajuntament de l'Ametlla del Vallès a través d'aquest enllaç: https://t.me/AjAmetllaValles

Nota: per donar-se de baixa, cal que cliqueu l’opció "Sortir" del canal.

IMPORTANT: Els canals de Whatsapp i Telegram, en ser unidireccionals, no permeten enviar missatges ni tampoc atenen o reben trucades telefòniques. Si desitgeu contactar amb l’Ajuntament cal fer-ho per mitjà del telèfon 93 843 25 01 o bé utilitzant el correu ametlla@ametlla.cat

POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES RELATIVA ALS CANALS DE COMUNICACIÓ MUNICIPAL PER WHATSAPP I TELEGRAM

De conformitat amb el Reglament Europeu UE 2016/679 (RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de Dades Personals, l’informem que el responsable del tractament de les dades de caràcter personal que ens ha proporcionat és L'Ajuntament de l'Ametlla del Vallès, amb domicili a 08480-L'Ametlla del Vallès, Plaça de l'Ajuntament, 1, amb NIF P0800500A, Tel. 93 843 25 01.

Les dades personals que ens ha proporcionat i/o han estat recopilades seran tractades amb la finalitat de de gestionar i tramitar comunicacions amb els ciutadans i oferir informació relativa a les activitats organitzades i coordinades per l'Ajuntament.

Aquesta informació s'enviarà mitjançant l'aplicació Whatsapp. Us informem que les persones donades d’alta, en cap cas, tindran accés a les dades de contacte de les altres persones que empren aquest servei. Les dades es comunicaran a les Unitats de l’Ajuntament competents en matèria de comunicació i no seran cedides a tercers a excepció que existeixi una obligació legal de fer-ho.

Les dades tractades amb aquesta finalitat es conservaran fins el moment en què l'usuari retiri el seu consentiment a l'efecte.

La base jurídica per dur a terme aquest tractament de dades és el consentiment de l'usuari atorgat a l'efecte.

Les seves dades personals no seran transmeses per al seu ús per tercers, llevat que hàgim obtingut el seu consentiment o quan així ho exigeixi la llei.

En tot cas, l'usuari té dret a presentar una reclamació davant la corresponent autoritat de control (Autoritat Catalana de Protecció de Dades) si ho estima oportú.

L'usuari pot exercir davant de l'Ajuntament els seus drets d'accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, portabilitat de les dades, oposició i a no ser objecte de decisions individuals automatitzades, inclosa l'elaboració de perfils. De la mateixa manera, en els tractaments de dades en els que la legitimació es basi en el consentiment donat per l'usuari, aquest té el dret a retirar aquest consentiment en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Per a l'exercici d'aquests drets, l'usuari pot enviar la sol·licitud per escrit a: Ajuntament de l'Ametlla del Vallès, Ref .: Protecció de Dades, Plaça de l'Ajuntament, 1, 08480 - L'Ametlla del Vallès (Barcelona), o mitjançant el correu electrònic dadespersonals@ametlla.cat.

Delegat de protecció de dades (DPD). El DPD és el garant del compliment de la normativa de protecció de dades a l’ajuntament, que s’encarrega de supervisar, de manera independent, l’aplicació del compliment de la normativa de protecció de dades. Hi podeu contactar mitjançant:

Correu electrònic: dpd.ajametlla@diba.cat. Telèfon: 93 472 65 00

Adreça:  Servei d’Assistència Municipal i Suport Estratègic – DPD ENS LOCALS

Diputació de Barcelona. Recinte Mundet. Ed Migjorn, bloc B, 2a planta. Passeig de la Vall d’Hebron, 171. 08035 Barcelona

Darrera actualització: 20.04.2020 | 15:57
Darrera actualització: 20.04.2020 | 15:57