Registre General d'Animals de Companyia

El Registre general d'animals de companyia és el conjunt de dades d'identificació dels animals de companyia dels censos municipals de Catalunya. L'aplicació informàtica del Registre és l'ANICOM, a la qual tenen accés tots els municipis per fer consultes de dades del Registre i per incorporar i modificar les dades que el configuren.

Les persones que tenen animals de companyia d'identificació obligatòria han de censar-los i mantenir actualitzades les dades a l'ajuntament del municipi on resideixin habitualment els animals, o al Registre general d'animals de companyia.

Abans de la inscripció en el cens municipal, un professional veterinari col·legiat ha d'haver identificat l'animal amb un microxip i ha de comunicar les dades d'identificació al Registre.

No tenir identificat ni inscrit un animal de companyia d'identificació obligatòria al Registre són infraccions que es poden sancionar amb multes de fins a 400 euros.

Canals de tramitació:

Darrera actualització: 03.08.2019 | 10:08