Llicències d'obra menor tipus A

Tràmit d’expedient de concessió de llicència d’obres de construció.

Consisteix en l’activitat municipal, tècnica i administrativa destinada a verificar si la sol·licitud de llicència de construcció, instal·lació o obra presentat per l’interessat compleix amb les ordenances i normes urbanístiques que li són d’aplicació.

Es consideren obres menors tipus A:
- Construcció o ampliació de garatges, magatzems o coberts de menys de 50 m2 de superfície.
- Reformes exteriors als edificis que no comportin canvis arquitectònics ni estètics dels mateixos.
- Practicar o reformar obertures quan afectin a parets de càrregues interiors.
- Canviar cobertes o algun element estructural de les mateixes.
- Construccions de piscines de menys de 50 m3 de capacitat amb altures  inferiors a 1,50 metres.
- Construccions de parets opaques d'altura superior a 2 metres i inferior a 3 metres, sempre que no actuïn d'element de contenció de terres.
- Murs de contenció de terres d'altures entre 1 i 2 metres.
- Pistes de tennis, sense urbanització.
- Enderrocament d'edificis de volum inferior a 250 m3.

Quin cost té:

Segons ordenança fiscal.

Qui pot sol·licitar-ho:

Qualsevol persona física o juridica

Cal aportar:

  • Instància de sol·licitud signada per la propietat

  • Full visat assumeix direcció obres tècnic grau mig
  • Projecte tècnic de les obres a realitzar signat pel tècnic de grau mig i visat pel Col·legi Professional corresponent, amb memòria de les obres a realitzar i pressupost de les mateixes

    Cal presentar el projecte en suport digital.

Canals de tramitació:

Ajuntament de l'Ametlla del Vallès

Plaça de l' Ajuntament, 1 - 08480 L'Ametlla del Vallès - Barcelona (Espanya)
Telèfon:93 843 25 01
Fax: 93 843 23 13
Adreça electrònica: ametlla@ametlla.cat
Lloc web: www.ametlla.cat
Horari:  
- De dilluns a divendres: de 8.30 a 14h
- Dijous: de 8.30 a 18h
Veure situació en el mapa
Darrera actualització: 04.05.2020 | 12:09