Carnet de la deixalleria

L’Ametlla disposa d’una bonificació del 8% per a l’ús de la deixalleria per a totes les persones que hi portin els seus residus un mínim de 8 vegades a l’any, distribuïdes en 4 entrades a cada semestre natural.

Perquè l’entrada es comptabilitzi com a vàlida caldrà realitzar-ne una d'un mínim de tres tipus de materials diferents, d’aquells que no tinguin recollida selectiva (residus perillosos, roba, oli vegetal....) i/o d’un volum superior a 0,125 m3.

Els usuaris que es vulguin acollir al règim de bonificacions d’aquest apartat ho hauran de presentar una sol·licitud al Registre General de l’Ajuntament durant els mesos de desembre i gener adjuntant una còpia de l’últim rebut de les escombraries.

La bonificació resultant s’aplicarà en el rebut de l’exercici següent al del compliment dels requisits establerts.

Per fer més efectiu i eficient el servei, l’Ajuntament us entregarà un carnet que caldrà presentar cada cop que es vagi a la deixalleria i que permetrà registrar les vostres entrades. Per tal que en pugueu fer un seguiment a la pàgina web http://intranet.ametlla.cat/deixalleria/ tindreu les vostres entrades actualitzades mensual.

 

Qui pot sol·licitar-ho:

Qualsevol persona física o jurídica.

Canals de tramitació:

Oficina d'atenció al ciutadà (OAC)

Plaça de l' Ajuntament, 1 - 08000 Barcelona - Barcelona
Telèfon:93 843 25 01
Adreça electrònica: ametlla@ametlla.cat
Lloc web: www.ametlla.cat
Horari:  
Matins de 08:30 a 14:00h i dijous de 08:30 a 18:00h
Veure situació en el mapa
Darrera actualització: 09.03.2016 | 12:04