Serveis

 • Activitats educatives, formatives i culturals per a escolars

  Servei d'activitats culturals, tallers C-17, activitats salut, subvenció logopèdia, pla català de l’esport, biblioteca, projecte ribera, casals, nadal infantil...

 • Activitats Esportives i de Lleure per a gent gran 2018-2019 Activitats esportives i de lleure per a gent gran (+65)

  L'àrea d'Esports de l'Ajuntament organitza activitats esportives dirigides a persones majors de 65 anys:

 • Ajuda a domicili

  El servei d’ajuda al domicili ofereix suport per a realitzar tasques al domicili de la persona dependent.

 • Ajut per a material escolar i llibre curs 2019/2020 i activitats esportives temporada 2019/2020

  AJUTS PER A MATERIAL ESCOLAR I LLIBRES CURS 2019/2020

  Els destinataris d’aquests ajuts són els infants/adolescents empadronats al municipi de l’Ametlla del Vallès que es trobin en una especial situació familiar amb necessitats socials i/o econòmiques, i que estiguin cursant el segon cicle d’educació infantil, educació primària o educació secundària ESO. Poden sol·licitar aquests ajuts els pares, les mares, els tutors legals o les persones encarregades temporalment o definitivament de la guarda de les persones beneficiàries.

 • Ajut per al pagament del lloguer MIFO 2017 Ajut per al pagament del lloguer MIFO 2019

  L’Agència de l’Habitatge de Catalunya obre la convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència competitiva, de les subvencions per al pagament del lloguer de l’any 2019 – MIFO 2019.

  El termini de prestació de sol·licituds és del 16 d’abril fins al 7 de juny de 2019, ambdós inclosos.

 • Ajuts menjador escolar curs 2019/2020

  S’inicia la convocatòria d’ajuts de menjador escolar curs 2019/2020 des del 15 de maig al 5 de juny 2019 (inclosos)

  L’objecte d’aquesta convocatòria és regir l’atorgament d’ajuts de menjador als alumnes matriculats en un centre educatiu del Vallès Oriental sostingut amb fons públics de Catalunya, en qualsevol dels cursos dels ensenyaments de segon cicle d’educació infantil i d’ensenyaments obligatoris, durant el curs corresponent a la convocatòria, sempre i quan no els pertoqui la gratuïtat del servei.

 • Acta de constitució de l'Ametlla del Vallès com a municipi independent (part I) Arxiu municipal

  L’arxiu municipal de l’Ametlla del Vallès custodia la documentació produïda i rebuda per l’Ajuntament des de la seva creació l’any 1843, quan es va constituir el primer ajuntament independent de la Baronia de Montbui, fins a l’actualitat.

 • Atenció a l'usuari Biblioteca

  La Biblioteca Josep Badia i Moret de l’Ametlla del Vallès ofereix a la ciutadania l’accés lliure, igualitari i gratuït a la informació global i local, a la formació, a la cultura, a l’oci, al lleure i a les tecnologies de la informació.

 • Beques escolars
  El Departament d'Ensenyament de la Generalitat ofereix beques i ajuts, per diversos motius, per als vostres fills: . Ajuts per a l'adquisició de llibres de text i material didàctic complementari i informàtic . Ajuts de menjador. . Ajuts per a desplaçament. . Beques a l'estudi per als alumnes amb bon rendiment escolar a l'ESO. . Ajuts per als alumnes amb necessitat específica de suport educatiu. . Beques i ajuts de caràcter general i de mobilitat. . Beques de desplaçament i de residència per als alumnes que resideixen en comarques amb baixa densitat de població. . Altres
 • CATALÀ PER ADULTS
  Referent: Anna Lloret 626006799 o CLASSES DE CATALÀ I ALFABETITZACIÓ:  ALFABETITZACIÓ: Dimarts i Dijous de 18’30h. a 20’30h. Escola Bertí  CATALÀ: - Nivell A Dimecres de 9’15h. a 11’30h. Casal d’Avis de Can Muntanyola - Nivell B Dimarts de 9’15h. a 11’30h. Casal d’Avis de Can Muntanyola - Nivell C Dijous de 11’30h. a 13’30h. Casal d’Avis de Can Muntanyola o CATALÀ PER ALS AVIS: Dimecres de 18’15h. a 19’45h. Casal d’Avis de Can Muntanyola o PARELLES LINGÜÍSTIQUES: Per a informació trucar Dilluns matí al Tel. 626006799 (Anna) o CORRECCIÓ DE TEXTOS: Per a informació trucar Dilluns matí al Tel. 626006799 (Anna) *Les persones interessades a fer qualsevol d’aquestes activitats s’hauran de posar en contacte amb l’Ajuntament de L’Ametlla del Vallès per tal d’omplir el full de sol•licitud corresponent
 • CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL
  El Consell Escolar Municipal és l''òrgan de participació, consulta i assessorament de la comunitat educativa del poble en temes d'ensenyament i educació i. El CEM té una funció assessora i pot elevar informes i propostes a les institucions educatives i al municipi, d’aquesta manera pretén ser l’espai participatiu i regulador de les polítiques educatives de l’Ametlla. La composició i funcionament del Consell Escolar Municipal es troben regulats al seu reglament.
 • CONSELLS ESCOLARS DE CENTRE
  El Consell Escolar és un òrgan que canalitza la participació conjunta de tots els membres de la comunitat educativa d’un Centre Escolar. En tots els consells de les escoles públiques de l’Ametlla, hi participa un representant municipal.
Darrera actualització: 18.01.2018 | 11:24
Darrera actualització: 18.01.2018 | 11:24