Baldomero Reyes i Delgado (PSC)

Regidor a l'oposició.

Retribucions:

  • Per assistència a les sessions del Ple: 125 €.
  • Per assistència a les sessions de la Comissió Informativa: 50 €.
  • Per assistència a les sessions de la Comissió Especial de Comptes: 50 €.

Declaració de béns patrimonials

Declaració d'activitats

L'apunt biogràfic no ha estat proporcionat pel regidor, malgrat se li ha demanat.

Darrera actualització: 16.01.2020 | 13:48