Estructura pedagògica

SENSIBILITZACIÓ I INICI

Classe setmanal als alumnes de P2 de l'Escola Bressol Municipal l'Ametller.

Infants a partir dels 3 i fins als 7 anys, que reben una formació musical que els permet accedir als programes d'Aprenentatge bàsic.

Sensibilització

Sensorial I (3 anys): 1h setmanal
Sensorial II (4 anys): 1h setmanal.
Sensorial III (5 anys): 1h setmanal. 30m de Tastet d’instrument: presentació dels instruments de l’escola.

Inici
Inici I (6 anys): 1h setmanal. Instrument: 30 min/setmanal
Inici II (7 anys):1h setmanal. Instrument: 30 min/setmanal

A les classes de sensibilització i inici treballem: l’oïda, la veu, el ritme i el moviment a
través de la cançó, els instruments Orff, l’audició i les marxes rítmiques.
Una bona educació musical ens ajuda a:
Desenvolupar la imaginació, la creativitat i la intel·ligència emocional.
Potenciar l’atenció i l’aprenentatge,
Desenvolupar l’expressió, la coordinació i el moviment del cos.
Estimar la música.

GRAU ELEMENTAL

Alumnes a partir dels 8 anys. L’objectiu principal d’aquest nivell és endinsar-se en l’aprenentatge musical, i ho proposem des de tres àmbits diferents: el llenguatge musical, la pràctica instrumental individual i la música en grup.

Elemental I
Llenguatge musical: 1h.30 min/setmanals
Cant Coral: 30 min/setm.
Instrument: 30-45 min/setm. individuals.

Elemental II
Llenguatge musical: 1h.30 min/setmanals
Cant Coral: 1h setmanal
Instrument: 30-45 min/setm. individuals.
Conjunt instrumental o combo (opcional): 1h setmanal.

Elemental III
Llenguatge musical: 1h.30 min/setmanals
Cant Coral: 1h setmanal
Instrument: 30-60 min/setm. individuals
Conjunt instrumental o combo (opcional): 1h setmanal.

Elemental IV
Llenguatge musical: 1h.30 min/setmanals
Cant Coral: 1h setmanal
Instrument: 30-60 min/setm. individuals
Conjunt instrumental o combo (opcional): 1h setmanal.

Elemental V
Llenguatge musical: 1h.30 min/setmanals
Cant Coral: 1h setmanal
Instrument: 30-60 min/setm. individuals
Conjunt instrumental o combo (opcional): 1h setmanal

GRAU PROFESSIONAL

Alumnes a partir de 12 anys. Via reglada pels alumnes que volen acabar el grau professional i que s’han de preparar per entrar al Conservatori a partir de 3r de grau professional.

1r curs
Llenguatge musical: 1h.15 min/setm.
Instrument: 30-60 min/setm. individuals.
Cor jove: 1h setmanal.
Conjunt instrumental, cambra o combo: 1h setmanal.

2n curs
Llenguatge musical: 1h.15 min/setmanal
Instrument: 30-60 min/setm. individuals
Cor jove : 1h setmanal
Conjunt instrumental, cambra o combo : 1h setmanal.

PROGRAMA JOVES

Alumnes a partir de 12 anys. Opció més flexible que permeti continuar els estudis musicals i gaudir de la música individualment i en grup.
Instrument: 30-60 min/setmanals, individuals
Cor jove : 1h setmanal
Conjunt instrumental o combo: 1h setmanal

Edició i creació: 1h setmanal

Batucada: 1h setmanal

PROGRAMA ADULTS

Instrument: 30-60 min/setmanals, individuals
Coral adults: 1. 30h setmanal
Conjunt instrumental o combo: 1h setmanal
D’aquesta manera poder obtenir experiències noves i positives pel seu creixement personal i social i poder gaudir de la música.

TALLERS MUSICALS

-Taller familiar de batucada.
-Classes de sensibilització musical pels alumnes de 3 anys pels alumnes de l’escola Bertí i Els Cingles. Professora Montserrat Giménez.
-Taller “Cantem i Gronxem” adreçat a les famílies amb nadons de 0 a 2 anys.

Paral·lelament a aquests ensenyaments els alumnes participen en altres activitats puntuals amb l’objectiu de consolidar tots els coneixements adquirits, com poden ser audicions en públic, sortides a concerts i intercanvis amb altres escoles

Darrera actualització: 02.04.2019 | 13:15
Darrera actualització: 02.04.2019 | 13:15