Baldomero Reyes i Delgado (PSC)

Regidor a l'oposició.

Estudis:

- Llicenciat en ciències econòmiques.

- Llicenciat en ciències biològiques.

Trajectòria professional:

Tècnic superior Economista d’Administració Local del Consell Comarcal del Vallès Occidental.

Perfil:

- Primer secretari de l’Agrupació de l’Ametlla del Vallès des de maig/2012.

- Membre del Consell de Federació del PSC del Vallès Oriental.

- A LA LEGISLATURA 2007-2011:

- Regidor de Seguretat Ciutadana, Hisenda, Medi Ambient, Turisme, Transport i Mobilitat.

- Representant de l’Ajuntament de l’Ametlla del Vallès al:
-Consorci de Turisme del Vallès Oriental.
-Consorci de Residus del Vallès Oriental.
-Associació Municipal del Transport Urbà (AMTU).

A LA LEGISLATURA 2011-2014:

- Regidor i portaveu del PSC a la oposició.

A LA LEGISLATURA 2014-2019:

- 2on. Tinent d’Alcalde.

- Regidor de Medi Ambient, Promoció Econòmica, Sanitat i Planejament urbanístic.

- Representant de l’Ajuntament de l’Ametlla del Vallès al:

- Consorci per a la Defensa de la Conca del riu Besòs.
- Agrupació de Defensa Forestal Montseny - Congost.

Retribucions:

  • Per assistència a les sessions del Ple: 125 €.
  • Per assistència a les sessions de la Comissió Informativa: 50 €.
  • Per assistència a les sessions de la Comissió Especial de Comptes: 50 €.

Declaració de béns patrimonials

Declaració d'activitats

 

Darrera actualització: 27.01.2020 | 12:59