PAUM L'Ametlla

Dijous, 16 d'abril de 2015 a les 00:00
PROGRAMA D’ACTUACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE L’AMETLLA DEL VALLÈS

L’objecte del present projecte és la redacció del Programa d’Actuació Urbanística Municipal del municipi de L’Ametlla del Vallès (Vallès  Oriental) per recollir l’expressió de les polítiques municipals de sòl i d’habitatge en un abast temporal que comprèn els propers sis anys, de conformitat amb el que disposa l’article 60 del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme.
Es redacta per iniciativa de l’Ajuntament de L’Ametlla del Vallès, en l’àmbit del conveni signat amb la Diputació de Barcelona i la Caixa de Catalunya per a la promoció d’habitatge protegit, i en base al compromís de l’Institut d’Urbanisme, Habitatge i Activitats Locals (IHUAL) d’encomanar i tutelar, d’acord amb els Serveis Tècnics Municipals, un Programa d’Actuació Urbanística Municipal.

-Memòria General
-Fitxes Act. Perifèriques
-Fitxes Normatives
-Quadres PAUM
-Projecte Act.Programades-1
-Projecte Act.Programades-2
-Projecte Millores Mobilitat
-Projecte Suspensió Llicències
-Inf. Zonificació-12
-Inf. Zonificació-13
-Inf. Zonificació-14
-Inf. Zonificació-15
-Inf. Zonificació-16
-Inf. Zonificació-17
-Inf. Zonificació-18
-Inf. Zonificació-19
-Inf. Zonificació-20
Darrera actualització: 16.04.2015 | 00:00