Guia Pràctica de Xerojardineria

Dijous, 16 d'abril de 2015 a les 00:00

Les necessitats creixents d’aigua, impulsades per la demanda associada al desenvolupament econòmic (turisme, conreus agrícoles, millora del nivell de vida...) fan que en molts casos es trenqui l’equilibri entre l’oferta i la demanda pel que fa als recursos hídrics.

Tot i que es percep una creixent sensibilització ciutadana i institucional sobre aquest tema, encara és constatable la baixa eficiència amb què s’empra l’aigua en els nostres pobles i ciutats.
Així doncs, el primer pas per tal de garantir l’abastament d’aigua en el futur és reduir-ne el consum i fer-ne un ús més racional, aplicar mesures d’estalvi i eficiència i sistemes de reutilització.
Segons un treball realitzat fa poc per investigadors de l’Institut de Ciència i Tecnologia Ambiental de la Universitat Autònoma de Barcelona, en alguns municipis de la Regió Metropolitana de Barcelona, constituïts per cases unifamiliars amb jardí, s’enregistren consums d’aigua anuals fins a quatre vegades superiors als del centre de la ciutat.
El ritme actual de mobilitat residencial des de la ciutat compacta cap a la regió metropolitana d’urbanització difosa pot fer augmentar sensiblement el consum d’aigua d’aquesta regió en molt poc temps, i agreujar així el desequilibri entre els recursos i la demanda d’aigua.
És en aquest darrer àmbit que volem emmarcar aquesta guia de xerojardineria, una guia que pretén donar unes directrius per tenir cura del nostre jardí d’una manera reconciliada amb el medi ambient.

Darrera actualització: 12.02.2016 | 13:38