Ple de la Corporació

El Ple és el principal òrgan de decisió de l'Ajuntament i està constituït per  regidors, escollits en les eleccions municipals cada 4 anys.

Correspon al Ple prendre les decisions més importants que afecten al municipi. Principalment el ple ha de decidir, entre d’altres, sobre les qüestions relatives a:

  1. Control i fiscalització dels òrgans de govern.

  2. La participació en organitzacions supramunicipals, les relatives a la delimitació del terme municipal i el canvi de nom del municipi.

  3. L'aprovació inicial del planejament urbanístic i aprovació final sobre els plans i altres instruments urbanístics.

  4. Aprovació del reglament orgànic i les ordenances.

  5. Determinar els recursos propis de caràcter tributari i aprovar i modificar els pressupostos.

  6. La creació i implementació de nous serveis municipals.

Es fa un seguiment informatiu del Ple municipal a través del diferents canals d'informació municipals i es pot seguir a través de la pàgina web www.ametlla.cat

A la part final del Ple Municipal, el públic assistent a la sala pot preguntar als regidors del Consistori.

El Ple de l'Ajuntament es reuneix en sessió ordinària el darrer dilluns, no festiu, de cada mes, a la Sala Polivalent de la Biblioteca Municipal.