Composició JGL legislatura 2015-2019

Alcalde:

Sr. Andreu González i Gil (PDeCAT)

Tinents d'alcalde:

Sra. M. Teresa Bada i Franquet (PDeCAT)

Sra. M. Roser Ametller i Sánchez (PDeCAT)

Sr. Carles Borràs i Vadillo (PDeCAT)

Sr. Baldomero Reyes i Delgado (PSC-CP)

Assistents oïdors:

M. Dolors Ferrer  i Orri (PDeCAT)

Sr. Jaume Roviralta i Miret (PDeCAT)

Secretària accta.:

Sra. Samanta Menéndez Planes

Interventor acctal.

Sr. Javier Goytisolo Marquínez

 

Darrera actualització: 03.07.2019 | 12:31
Darrera actualització: 03.07.2019 | 12:31