Renovació de DNI

D'acord amb la legislació vigent, les competències són de la DIrecció General de la Policia.

Per fer la renovació es pot demanar cita prèvia:

Per telèfon: 902 247 364

Per internet: http://www.citapreviadnie.es

Cal aportar:

 • Per primera inscripció

  Per a sol·licitar per primera vegada la expedició del Document Nacional d'Identitat (DNI) és imprescindible, que la persona interessada, comparegui en les dependencies del cos policial competent. Haurà de fer el pagament de taxa establerta i presentar els següents documents :
  1. Certificació literal de naixement expedit per el Registro Civil corresponent
  2. Dues fotografies recents a color .
  3. Certificat d'empadronament de l'Ajuntament on el interessat/da tingui el seu domicili. (Aquest document un
  cop expedit té una durada per la seva efectivitat de 3 mesos)

 • Per caducitat

  - 1 fotografia
  - el DNI anterior

 • Per pèrdua, sostracció o deteriorament

  - 2 fotografies
  - Imprés del model 601 (model que es lliurarà en la pròpia oficina d'expedició en el acte de sol·licitud del DNI)

 • Per canvi de dades

  - 1 fotografia
  - el DNI anterior
  - documents justificatius que acreditin les variacions ( tenen una durada de 3 mesos)

 • Per canvi de domicili

  - 1 fotografia
  - el DNI anterior
  - Certificat d'empadronament de l'Ajuntament on es tingui el domicili

Canals de tramitació:

Adreça:

La Comissaria més propera es la de Granollers situada: c/ Miquel Ricomà, 65-67 Tel.: 93 860 44 47

Darrera actualització: 04.02.2016 | 10:50