Els colors del reciclatge

Dimecres, 6 de setembre de 2017 a les 12:49

Ud recordem què es pot dipositar a cada un dels diferents contenidors que hi ha al municipi, segons l’Agència Catalana de Residus:

Recordeu que l’eliminació del rebuig suposa un cost per l’Ajuntament en concepte de cànons. Aquests cànons són impostos ecològics pensats per incentivar un comportament més respectuós amb el medi ambient i impulsar mesures de minimització dels residus.

Una bona solució per evitar aquesta despesa és reduir la quantitat de rebuig que es llença cada dia a les escombraries. Si entre tots separem correctament els residus en les diferents categories que acabem d’enumerar, veurem com la quantitat de rebuig que es fa en una casa és molt baixa i que, per tant, el cost de la seva recollida i tractament pot reduir-se considerablement, poden dedicar aquest diners a millorar els sistemes de recollida selectiva o a altres inversions que es vulguin fer per el medi ambient.

Darrera actualització: 06.09.2017 | 12:56