Millores a l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona

Divendres, 20 d'octubre de 2017 a les 11:32

L'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, ha desenvolupat un conjunt de mesures i de millor en relació a l'impuls de l'administració electrònica, amb la finalitat de la millora contínua del servei que presta aquest organisme en relació als ajuntaments com el de l'Ametlla del Vallès, que han delegat la gestió i/o recaptació dels seus ingressos de dret públic.

Aquestes millores, que s'han plasmat en el web de l'organisme (orgt.cat) i fan possible que els ciutadans s'hi puguin relacionar eletrònicament i de forma segura, són:

- Obtenció de duplicats de documents per realitzar pagaments de l'impost sobre béns immobles, impost sobre vehicles i sancions de trànsit.
- Presentació de sol•licituds: de fraccionament i ajornament, de devolució d'ingressos, de beneficis fiscals i de qualsevol altre escrit.
- Presentació de recursos i al•legacions.
- Sol•licitud per rebre electrònicament les notificacions per part de persones físiques i la comunicació dels mitjans d'avís en cas de persones jurídiques.

A més, totes les notificacions dirigides a persones jurídiques es pràctiquen electrònicament emprant el servei e-NOTUM de la plataforma EACAT.

Finalment, des de principis d'octubre pels ciutadans que vulguin personar-se a les oficines, s'ha prevsit un nou servei de cita prèvia que es sol•licita des del web, amb la finalitat de reduir el temps d'espera a les oficina i permetre gestionar els tràmits de manera més àgil.

Darrera actualització: 20.10.2017 | 11:34