El Ple demana amb una moció alliberar la reinversió del superàvit per destinar més recursos a la ciutadania

Dilluns, 5 de juny de 2017 a les 10:02

El Ple municipal ordinari celebrat el dimecres 31 de maig va aprovar una moció presentada per alcaldia per instar el govern de l’Estat a relaxar els criteris que regulen la possibilitat de reinvertir el superàvit que generen els ens locals.

L’exercici 2016 de l’Ajuntament de l’Ametlla del Vallès es tanca amb un resultat pressupostari positiu (superàvit) de 924.799,97€, com també ho ha estat el romanent de tresoreria per a despeses generals que ha estat de 2.252.067,20€. Tot això se suma a un mínim històric d’endeutament, que a 31 de desembre del 2016 era del 13,42% -quan el màxim legal és del 110%-. Per tant, l’Ajuntament aprova una liquidació del pressupost molt positiva que segueix la línia dels anys anteriors i consolida la bona salut econòmica i financera del Consistori sense l’augment de cap impost.

A dia d’avui la llei només permet als ajuntaments reinvertir el seu superàvit en actuacions incloses dins el concepte “inversió financerament sostenible” i, a més, hi ha l’obligació de generar nous ingressos per la mateixa quantia de la reinversió. Aquesta restricció, segons remarca la moció, “és un greuge que va en detriment de la dotació de serveis i equipaments a la ciutadania”.
Per aquest motiu amb la moció es demana que els ajuntaments puguin “reinvertir el seu superàvit, sense haver de generar nous ingressos per la mateixa quantia, en qualsevol iniciativa que considerin oportuna per millorar la qualitat de vida de la ciutadania, amb l’únic límit de no posar en risc la seva estabilitat pressupostària”.

 

Darrera actualització: 05.06.2017 | 10:02