S'obre el termini per a tramitar els ajuts per a activitats esportives i material escolar i llibres

Dilluns, 18 de setembre de 2017 a les 16:48

Fins el dia 3 d’octubre es poden tramitar els ajuts per a activitats esportives i per material escolar i llibres curs 2017/2018.

Qui pot sol•licitar-ho?

Poden ser beneficiaris els infants/adolescents empadronats al municipi de l’Ametlla del Vallès que es trobin en una situació familiar amb necessitats social i/o econòmiques, i que estiguin cursant el segon cicle d’educació infantil, educació primària o educació secundària ESO.

Tenir una renda neta per membre de la unitat familiar igual o inferior a 569,12€/mensuals una vegada descomptades les despeses d’habitatge de lloguer o hipoteca fins a un màxim de 600€/mensuals. 

El cost que la unitat familiar destina mensualment a l’habitatge ha de ser: habitatge de compra no pot superar els 900€/hipoteca mensual, habitatge de lloguer no pot superar els 750€/lloguer mensual.

Poden sol•licitar aquests ajuts els pares, les mares, els tutors legals o les persones encarregades temporalment o definitivament de la guarda de les persones beneficiàries.
No tenir deutes ni amb l’escola de material escolar i llibres d’altres anys ni amb el club o l’entitat esportiva corresponents a altres anys/temporades.

Lloc de presentació

Registre de l’Ajuntament de l’Ametlla del Vallès, de dilluns a divendres, de 8 a 14h, i dijous de 8 a 18h

Consulteu la documentació annexa.

Darrera actualització: 18.09.2017 | 16:56