Accions formatives de la regidoria de Promoció Econòmica

Dilluns, 3 de setembre de 2018 a les 00:00

L’àrea de Promoció Econòmica de l’Ajuntament organitza a partir del mes d’octubre un seguit de trobades i d'activitats formatives destinades a totes aquelles persones que estan en situació d’atur i busquen feina, o bé que simplement volen adquirir coneixements per poder millorar el seu currículum vitae.

Aquestes activitats són les que segueixen:

- Esmorzars de feina

Trobades setmanals dirigides per un professional adreçades a gent en cerca de feina o en situació d’atur, amb la finalitat de motivar-les i apropar-les al mercat laboral. Amb aquestes, es pretén crear sinergies entre els assistents i fomentar les relacions entre aquests.

Les trobades es faran cada dilluns de l’1 d’octubre al 17 de desembre, de les 9.30h a les 11.30h a la Sala d’Art Carles Sindreu. Places limitades (inscripcions aquí).

CURSOS D’INFORMÀTICA

- Posa’t al dia: Adreçat a persones amb cap o molts poques nocions d'informàtica bàsica a nivell d'usuari. L'objectiu és que tots els alumnes perdin la por d'utilitzar l'ordinador i adquireixen competències bàsiques en el camp de la informàtica i sàpiguen adaptar el seu currículum a les noves tecnologies.

El curs es farà els dimecres i els divendres del 17 al 31 d’octubre, de 9.30 a 11.30h a l’aula TIC de la Biblioteca. Places limitades (inscripcions aquí).

- Paquet Office: Curs en què s’explicarà el funcionament dels principals programes del paquet Office, tals com el Word, l’Excel, Power Point, etc. Un del programari més comú en el món empresarial i també a nivell d’usuari.

El curs es farà els dimecres i els divendres del 7 de novembre al 14 de desembre, de 9.30 a 11.30h a l’aula TIC de la Biblioteca. Places limitades (inscripcions aquí).

- Preparació certificat ACTIC: ACTIC correspon a la denominació “acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació”, i és la certificació acreditativa de la competència digital, entesa com la combinació de coneixements, habilitats i actituds en l’àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) que les persones despleguen en situacions reals per assolir objectius determinats amb eficàcia i eficiència.

El curs es farà els dimarts i dijous del 2 d’octubre al 13 de desembre, de les 9.30 a les 11.30h a l’aula TIC de la Biblioteca. Places limitades (inscripcions aquí).

- Administració electrònica: L’Administració electrònica és el model d’Administració pública basada en l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC), combinat amb els canvis organitzatius i jurídics necessaris, amb l’objectiu de millorar l’eficiència interna, les relacions interadministratives i les relacions de l’Administració amb les persones, les empreses i les organitzacions. L’Administració electrònica permet, per tant, que els serveis que ofereix l’Administració a la ciutadania es prestin d’una manera més eficaç, ràpida i eficient; facilita l’acostament als ciutadans, multiplica els canals pels quals els ciutadans s’hi poden relacionar i en simplifica les relacions.

El curs es farà el dimecres 10 d’octubre, de 9.30 a 11.30h a l’aula TIC de la Biblioteca. Places limitades (inscripcions aquí).

Darrera actualització: 17.09.2018 | 11:05

Imatges

Esmorzars